Het bestuur

Het bestuur van Vrouwen van Nu Westerbork:

Voorzitter :                        Ina Benthem      
                                          ina.benthem@hetnet.nl

Secretaris :                       Zwaan Wielink  
                                          jwielink1951@kpnmail.nl

Penningmeester:              Annie Jonkers
                                          frian@ziggo.nl  
                                        
Vice voorzitter en pr.:        Betty van der Poel
                                          nicovanderpoel@home.nl

Notulist, ledenadministratie en contact Meursinge:
                                          Lies Gosse
                                        liesgosse46@gmail.com