Paasstukjes maken

Op deze laatste avond van het seizoen 2018/2019 hebben we een creatieve avond georganiseerd. Met hulp van enkele (bestuurs)leden gaan we een stukje maken voor de komende paasdagen. Allereerst hebben we enkele mededelingen, zoals dat we de volgende dag op excursie gaan naar het Sint Jansmuseum van Johannes de Doper in noord Scharwoude. Echt een aanrader. Er werd ons van alles verteld over de gebruiken en rituelen van het rijke roomse leven.

Ook zijn enkele bestuursleden naar Heiloo geweest om te netwerken met andere afdelingen. Heel belangrijk is dat we de actualiteit blijven volgen. De afgelopen Boekenweek ligt nog vers in het geheugen en het thema is: de moeder de vrouw. Daarom heb ik het volgende gedicht voorgelezen!

Martinus Nijhoff/ De moeder de vrouw

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd -
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Daarna gaan we aan het werk en tussendoor wordt er bijgepraat. We hebben schaaltjes met chocolade eitjes op tafel gezet, we werden voorzien van koek en bitterbal. Aan het slot van de avond is er de mogelijk aan te melden voor de fietstocht van stichting ’t Nut, die ons bij tien deelnemers € 300,- oplevert en de puntenactie van de Rabobank, waarmee u ons ook kunt steunen. Hoe meer stemmen, hoe meer punten, hoe hoger de bijdrage voor onze afdeling. Fijn dat u met ons meedenkt en meefietst. U kunt zich altijd nog aanmelden bij Gré van Stralen, onze penningmeester. Ook hebben wij deze avond weer een nieuw lid mogen verwelkomen en ook een gast, altijd welkom! Rest mij nog te melden dat wij op 29 augustus onze fietsdag houden. U kunt zich aanmelden, voor 1 augustus, bij Els Ursem, Maria Bergen, Marry van Langen en Corrie Neeft. Onze volgende clubavond is de derde maandag van september, dan beginnen we met een nieuw seizoen. Namens het bestuur wens ik iedereen die dit leest een heel fijne zomer toe!

Marry