Wat gebeurt er met je contributie?

De contributie voor 2025 is vastgesteld op € 65,00. De Ledenraad van het landelijk bureau stelt elk jaar met meerderheid van stemmen het contributiebedrag vast voor het komende jaar conform het prijsindexcijfer van het CBS.

De verdeling is als volgt:  
€ 33,80 Afdelingskas
€ 26,20 Landelijke kas (incl. ledenblad)
€ 05,00  Provinciale kas                                                                 
€ 65,00 totaal

De contributie wordt rechtstreeks aan het Landelijk Bureau betaald. In december ontvangen alle leden het magazine met de ledenpas, een incassobericht of een rekening als je géén automatische incasso hebt. Betaal je met een bankoverschrijving, vergeet niet op de bankoverschrijving het factuurnummer te vermelden.  

Wil je liever met een automatische incasso betalen? Download hier het incassoformulier of vraag het incassoformulier aan bij onze secretaris.  

Al onze leden betalen een Lief en Leed bijdrage van € 2,50. Dit bedrag dient apart overgemaakt te worden op ons eigen bankrekeningnummer NL91RABO 0384 3068 88 Vrouwen van Nu Doetinchem onder vermelding van Lief en Leed.  

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit schriftelijk aan de secretaris door te geven vóór 1 september. Het lidmaatschap vervalt dan per 31 december.  

Vergeet niet wijzigingen zoals verhuizing, telefoon, e-mailadres en dergelijke schriftelijk door te gegeven aan de secretaris.