Vinkenbuurt

Sinds 1947  is er van de Nederlandse Bond voor  Plattelandsvrouwen  een afdeling  in Vinkenbuurt.   Sinds 1998 is tijdens de landelijke jaarvergadering van de bond besloten om achter de afkorting NBvP de toevoeging Vrouwen van Nu te plaatsen.

De NBvP Vrouwen van Nu is de grootste vrouwenorganisatie van Nederland, alleen in Overijssel is de organisatie actief vanuit 58 afdelingen met ruim 6000 aangesloten leden.  De Vrouwen van Nu is een betrokken organisatie met een mening die telt. Regelmatig praten de Vrouwen van Nu mee in zowel landelijke, provinciale als plaatselijke overlegvormen en zijn dan ook vaak gesprekspartner van overheid, politieke partijen en verschillende maatschappelijke groeperingen. Leden van de Vrouwen van Nu zijn actief, sociaal bewogen en stellen zich open voor nieuwe ontwikkelingen. Ze wisselen graag in een prettige sfeer ervaringen uit.  De leden ontmoeten elkaar tijdens veel activiteiten, die uiteen lopen van lezingen over actuele onderwerpen tot excursies, workshops en cursussen op creatief of educatief gebied. De Vrouwen van Nu is er voor alle vrouwen, ongeacht wie ze zijn of waar ze wonen.

 

Afdeling Vinkenbuurt

In de loop van de jaren zijn er al veel Vinkenbuurtse vrouwen lid geweest van onze vereniging.  Op dit moment zijn er diverse dames die al meer dan 25, 40, 50 of zelfs 60 jaar lid zijn. Naast de afdelingsavonden  organiseert het eendagsbestuur een avond,  is er een feestavond waarbij ook partners welkom zijn en hebben we een reisje of een gezellige avond welke wordt georganiseerd door de reiscommissie. Vanuit het provinciaal en landelijk bestuur zijn er ook tal van activiteiten zoals agrarische dagen, wandeltochten, handwerk-tentoonstellingen of boekbesprekingen waar we als afdeling ook aan deelnemen. Ook is er gelegenheid om tal van cursussen op bestuurlijk maar ook op computergebied te volgen. De NBvP  Vrouwen van Nu is er voor alle vrouwen, ongeacht wie ze zijn of waar ze wonen.