Nieuwsbrief mei 2024

Beste Vrouwen van Nu,    

Afdelingsmiddag Op woensdag 15 mei is met een dagje Woudrichem onze jaarlijkse afsluiting van het seizoen. Het programma ziet er als volgt uit:

Om 10.30 uur worden we verwacht in restaurant de Stroming voor een kopje koffie met gebak.  

Om 11.15 uur krijgen we in de Historische Haven uitleg over oude schepen die daar voor anker liggen.

Om 12.00 uur wandelen we door het historische stadje naar het Katholieke kerkje aan de Vissersdijk. In de kerk krijgen we een korte uitleg over het ontstaan  en de kunstschatten, die daar nog aanwezig zijn.

Om 13.00 uur worden we op de Pannenkoekenboot verwacht om deze dag af te sluiten met een heerlijke pannenkoek.

Om 14.15 uur wensen we elkaar een fijne zomer toe. We hopen natuurlijk op een grote opkomst.    

Opgeven: Opgeven tot 11 mei door € 10.00 te betalen op banknummer NL14RABO 0372 5577 91, ten name van Vrouwen van Nu Woudrichem  o.v.v. Dagje Woudrichem.

Betalen is opgeven!.        

Terugblik Bezoek aan de orchideeën kwekerij Butterfly was een interessante excursie, er gingen 32 vrouwen mee. Op de afdelingsmiddag gaf de heer Vincent Poortvliet een boeiende lezing over de Bloeiende Betuwe. Met de fietstocht naar het Geofort en langs de Linge gingen 13 fietsliefhebbers mee. Zij trotseerden de kou, maar genoten van bloeiende bermen en het zonnetje.      

Museum Plus Bus Op dinsdagochtend 30 april verzamelden zich 40 Vrouwen van Nu bij het Rondeel in Woudrichem. De bus kwam keurig op het afgesproken tijdstip voorrijden en vertrokken wij rond 08.45 uur richting het Joods Museum in Amsterdam. Daar werden wij ontvangen met koffie en na een mooie uitleg over de gebruiken en rituelen van het Jodendom, de historie van de Joden vanaf het jaar 1600, toen de 1e Joden naar Nederland kwamen, genoten wij van een lunch in het museumrestaurant. Na de lunch liepen wij naar het zeer indrukwekkende Holocaust Monument, op steenworp afstand van het Museum. In steentjes staan alle namen met leeftijd gegraveerd van de Joden die in de 2e Wereldoorlog zijn omgekomen. Na nog een kopje koffie in het museum, “trakteerde” de chauffeur ons nog op een rit door het centrum van Amsterdam. Een mooie, indrukwekkende en leerzame dag.                              

Koffiedrinken Op woensdag 29 mei is er voor de liefhebbers nog een keer koffiedrinken in de Hartenjager in Giessen, Parallelweg 35. De appeltaart is inmiddels vast uitgeprobeerd (en voor herhaling vatbaar?). Op de laatste woensdag van de maanden juni, juli en augustus is er geen koffiedrinken.      

Wandeling en fietstocht In de maanden juni, juli en augustus wordt er geen wandeling georganiseerd. Wel zal er nog een fietstocht gepland worden, daarover later meer in een aparte mail. De geplande wandeling op 1 mei is niet doorgegaan, vanwege te weinig deelneemsters.    

Nieuwe leden We kunnen weer 2 nieuwe leden welkom heten. We hopen dat Marjolijn van der Wegen en Bep van den Heuvel het bij onze afdeling naar hun zin zullen hebben.    

Vooruitblik Onze volgende bijeenkomst is op 17 september. Kelly van Gils van het Brabants Landschap zal ons iets vertellen over het natuurgebied het Pompveld. Later die maand wordt daar een wandeling met rondleiding gepland.    

Koninklijke Attie Op de zonnige ochtend van de 26 april werd ons bestuurslid, Attie de Bruijn-Jonker, door onze burgemeester van Altena, Egbert Lichtenberg, Koninklijk Onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Dit als waardering voor al het vrijwilligers werk wat Attie verricht.                

Tip: op de website van de Vrouwen van Nu kun je al onze activiteiten vinden. website www.vrouwenvannu.nl afdeling Woudrichem.  

Tot ziens op woensdag 15 mei van 10.30 uur tot 14.00 uur in Woudrichem   We wensen iedereen een hele fijne zomer toe.    

Anja, Margriet, Agaath, Amy en Attie