Nieuwsbrief Lente 2024

Donderdag 14 maart : Bezoek Reptielenhuis De Aarde
De uitnodiging is reeds verstuurd op 1 maart jl.

Donderdag 28 maart: Lezing Cyberveiligheid, Bovenzaal Dorpsherberg, start 20.00 uur

Woensdag 10 april en donderdag 11 april : Bezoek en diner De Rooi Pannen

Vrijdagmiddag 19 april: Filmmiddag ’t Web, start 14.00

Dinsdag 14 mei: Lezing de Vlucht, Benedenzaal Dorpsherberg, start 20.00 uur

Vrijdag 31 mei Uitstapje: wordt nog uitgewerkt

Woensdag 5 juni : koffie-ochtend, tuin Simone de Zeeuw

Vrijdag 21 juni : midzomeravondwandeling in Teteringen, samen met dames Ulvenhout en Bavel

Nazomer: Wandeling langs verschillende ‘Blind Walls’ in Breda

Naast de activiteiten in deze Lente nieuwsbrief zijn er natuurlijk ook o.a. de Schrijfwijzer ( 1 x
per 2 weken op woensdagmiddag) en het Crea Café ( elke eerste donderdagochtend van de
maand) . Deze ochtend is ook open voor degenen die gewoon een kopje koffie willen
drinken. En op deze ochtend kunnen degenen die een lapje willen borduren voor het
‘bestuurskleed’ natuurlijk ook aanschuiven en inspiratie opdoen.

Zie voor meer informatie : htttp:/www.vrouwenvannu.nl/afdelingteteringen