Nieuwsbrief februari 2024

NIEUWSBRIEF FEBRUARI
Aan alle leden van afd. Varsseveld


Bij deze ontvangt u de 1e Nieuwsbrief van dit jaar.

We hebben een gezellige Nieuwjaarsvisite gehad en ook de Jaarvergadering ligt alweer achter ons. Vele leden hebben we al mogen begroeten. Korte verslagen van deze bijeenkomsten kunt u vinden op de website.


Zoals u vast al weet heeft Aleid afscheid genomen als voorzitter van VVN. Zij heeft onderstaand stukje voor u geschreven:
Beste Leden van de afdeling Varsseveld.
Vanaf 9 januari jongstleden ben ik niet meer uw voorzitter. Het was een uitdaging om voorzitter van uw afdeling te zijn. Maar helaas is dit door een verschil van inzicht niet geworden wat ik en mijn medebestuursleden hadden gehoopt.
Mijn dank voor het vertrouwen dat u in mij heeft gehad en ik hoop u op ledenavonden te treffen.
Met vriendelijke groet, Aleid te Grotenhuis-Hartemink


We hebben haar tijdens de Nieuwjaarsvisite bedankt voor haar inzet voor onze vereniging en we wensen haar alle goeds voor de toekomst. Namens ons allen heeft ze een mooie bos bloemen ontvangen.


Haar voorzittersfunctie worden waar genomen door Lucy Hoogland, die daarvoor bereid is een 7e jaar in het bestuur te blijven of totdat één van u zich aanmeldt voor deze functie.
Heel fijn Lucy! Dankjewel. Ook zij kreeg een mooie bos.


Bestuurswisseling 2024
Afgetreden is Ineke van der Laan, wij danken haar hartelijk voor al haar inzet, inbreng, kennis en enthousiasme deze afgelopen 6 jaren.
Ook afgetreden is Annie Rutgers, helaas om gezondheidsredenen. Dankjewel Annie voor jou inzet en we wensen jou, net als Ineke alle goeds en hopen jullie veel op onze ledenbijeenkomsten te mogen begroeten.
Gonny te Brinke blijft in 2024 lid van het bestuur, heel fijn Gonny!
Nieuw toegetreden zijn Betsy Kreeftenberg, secretaris, Anneke Fokkink, ondersteunend lid en Joke Velthorst, ledenadministratie. Dames, VAN HARTE WELKOM!


Onze kraam op 9 december “SFEERVOL VARSSEVELD” is goed bezocht en ook het raden van het aantal kerstballen in de vaas heeft de kas € 88.60 opgeleverd. Er zaten 134 kerstballen in.
De kerststukjes gingen naar de winnaars: 1e Joke Krajenbrink (133) 2e Ans Luymes (136) 3e Bennie Ruesink (131).


Wagenbouw
De collecte, tijdens de jaarvergadering gehouden, heeft € 400.60 opgebracht. Heel fijn, DANK! Wagenbouwers, alvast heel veel succes gewenst.

Consumpties op onze ledenbijeenkomsten blijven ook in 2024 voor koffie/thee + frisdrank € 5.-- ! Graag contant betalen.


Aanspreekpunt voor vervoer ook in 2024
Mocht u om vervoersproblemen de ledenbijeenkomsten niet kunnen bezoeken, neem dan contact op met Willemien Schuurman: 0315-243281. Samen met u probeert ze hiervoor een oplossing te vinden.


De Agrarische Commissie Gelderland is dringend op zoek naar minimaal 2 nieuwe commissieleden. Mochten zich hiervoor geen nieuwe leden melden, dan zien ze zich genoodzaakt om de activiteiten te beëindigen. Mocht u interesse hebben, meldt u zich dan aan voor 10 maart bij secretariaat: secretarisvvnvarsseveld@gmail.com


Hartelijke groet, bestuur VVN, afd. Varsseveld
Lucy Hoogland, Ans Heerink, Dini Onstenk, Gonny ten Brinke,
Betsy Kreeftenberg, Joke Velthorst, Anneke Fokkink en Yvonne Kuipers.