Nieuwe leden

Nieuwe leden

We kunnen weer 2 nieuwe leden welkom heten. We hopen dat Marjolijn van der Wegen en Bep van den Heuvel het bij onze afdeling naar hun zin zullen hebben.