Contributie 2024

De contributie  voor 2024 bedraagt 65 euro. De nota hiervoor vind je bij het decembernummer van het ledenblad.

 

 

De verdeling is als volgt:

afdelingskas     33,80

provinciale kas   5,00

landelijke kas   26,20