Contributie 2025

Ook in 2025 bedraagt de contributie 65 euro. De nota hiervoor vind je bij het decembernummer van het ledenblad.

 

 

De verdeling is als volgt:

afdelingskas     33,80

provinciale kas  --,--

landelijke kas    --,--

 Over de verdeling tussen het provinciale- en landelijke kas is nog geen duidelijkheid.