Contributie 2024

De contributie wordt centraal geíndt door het landelijk bestuur. Als u geen volmacht heeft afgegeven voor automatische incasso, vindt u in het decembernummer van het ledenblad 'Vrouwen van Nu' een factuur. Als u alsnog over wilt gaan op autmatische incasso, kunt u hiervoor een formulier opvragen bij onze penningmeester Ans Heerink.

Het lidmaatschap voor 2024 bedraagt € 65,--.
Dit is inclusief het abonnement op het blad Vrouwen van Nu. Dit blad ontvangt u 4x per jaar.

De verdeling van de contributie is als volgt:
afdelingskas € 33,80, landelijke kas € 26,20 en provinciale kas € 5,--.

Als u een machtiging hebt verleend, wordt dit bedrag in januari van uw rekening afgeschreven. Een afgegeven machtiging blijft geldig tot wederopzegging.

Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 15 oktober gebeuren bij de secretaris, per mail: secretarisvvnvarsseveld@gmail.com.
U bent dan het daarop volgende jaar geen lid meer. U kunt er ook voor kiezen om donateur te blijven van Vrouwen van Nu. Ook wijzigingen van persoonlijke gegevens graag doorgeven aan de secretaris.