Het bestuur

Het bestuur van afdeling Kloosterveen bestaat uit:
Voorzitter: Jeannette Kuipers
Penningmeester: Ria Wezeman
Seceretaresse: 
Bestuurslid: Hillie Pietersma
Bestuurslid: Carla Boere