Het Bestuur

Het bestuur Vrouwen van Nu, Elst

Voorzitter:                       Vacant 

Waarnemend voorzitter: Gerry Vrijenhoef  

Secretaris:                      Thea Dorrestijn

Penningmeester:            Dinie Jansen (buiten bestuur)

Lief en leed:                   Sandrien Dunnink

Ledenadministratie:       Els Bakker

Voor vragen en informatie:  tel. 0481-376191 of via de website www.vrouwenvannu.nl/elst-eo

Website en Persberichten: Gerry Vrijenhoef