nieuwsbrief

Diepenheim december 2020/ januari 2021

Beste dames,
Het zal jullie niet verbazen dat we voorlopig al onze geplande activiteiten niet door laten gaan.
Normaal gesproken stond december bol van diverse gezellige, creatieve en nuttige bezigheden, maar in 2020 niets van dit alles.
Het kan simpelweg niet.
Bovendien merkten we ook dat jullie zelf voorzichtig zijn en je niet gingen aanmelden voor een activiteit als die al mogelijk was.
Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Ook voor januari geldt dat er geen bijeenkomsten zijn.
Voorzichtig hopen we dat er misschien in februari weer iets mogelijk is, we gaan het zien.

Om je tijdens de feestdagen toch nog een beetje verbonden te voelen met
Vrouwen van Nu komen de bestuursleden in week 51 (14 t/m 18 december)
alle leden een attentie brengen.
Dat is onze manier om jullie te laten weten dat we aan jullie denken.

Lief en leed
Dika Stokreef is per direct gestopt met haar lief- en leedwerkzaamheden en
daar hebben we alle begrip voor. Het is al fantastisch dat ze dit zo lang voor ons
heeft gedaan.
Normaal gesproken zouden we in september afscheid van haar nemen en een bloemetje overhandigen, maar september duurt nog zo lang.
Daarom gaat dat bloemetje eerder haar kant op.
Frederika Reurink is bereid om haar taak over te nemen en daar zijn we blij
mee.

Kerst 2020.
Hoe dat er uit gaat zien, weten we nu nog niet precies maar zeker is wel dat het
anders zal zijn.
Niet groots, uitbundig maar eerder klein en ingetogen.
En misschien helpt het onderstaande gedicht om ook het kleine en ingetogene te waarderen.

De wonderen.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit,
maar of dat waar is moet je zelf ontdekken.
Misschien wel aan de trekvogels die trekken,
of aan de klimroos, of het fluitenkruid,
of aan het vliegtuig, sneller dan ’t geluid,
aan de giraffen met hun lange nekken.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Ontdek het maar en zoek op alle plekken,
de sterrenpracht, je hand, je eigen huid,
de dorre boom waaraan het twijgje ontspruit,
de zon die uit regen kleur kan wekken.
Luister, en kijk! Ontdek wat het beduidt:
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Het bestuur van Vrouwen van Nu wenst jullie ondanks alles, goede feestdagen, blijf
gezond en tot ziens in 2021