Het bestuur

Het bestuur van de afdeling Diepenheim is als volgt samengesteld:

Voorzittter: Gerry Bokhove-Lusink
0547-352002 gerrybokhove@live.nl

1e Secretaris: Herma Bruinink-Smit
0547-214169 vrouwenvannu.diepenheim@gmail.com

1e Penningmeester: Gerri van de Haar-Rohaan
0547-351993  g.v.d.haar10@kpnplanet.nl

Notuliste: Henny Tellmann
0547-351999  hennytellmann@gmail.com

2e Penningmeester & Cursussen: Annie Eertink-ter Kulve
0547-352007  waeertink@outlook.com

2e Secretaris, nieuwsbrief, programmaboekje : Lianne Brinkman
0547-351881  liannebrinkman@hotmail.com

Complementaire taken:Janny Ten Tije
 0547-351672 jannytentije@gmail.com