Het bestuur

Het bestuur van de afdeling Diepenheim is als volgt samengesteld:

Voorzittter: vacature
 

1e Secretaris: Herma Bruinink-Smit
0547-214169 vrouwenvannu.diepenheim@gmail.com

1e Penningmeester en Vice-voorzitter: Gerri van de Haar-Rohaan
0547-351993  g.v.d.haar10@kpnplanet.nl

Notuliste: Henny Tellmann
0547-351999  hennytellmann@gmail.com

2e Penningmeester & Cursussen:
Desiana Williams-Peeters

0547-352407  desianawilliams@gmail.com

2e Secretaris, nieuwsbrief, programmaboekje : Hermie Jansen-ten Bokkel
0547-352036 hermina_tenbokkel@hotmail.com

Complementaire taken:Beja Bruggeman
 06-30718011 bejabruggeman@hotmail.com