Het bestuur

Het bestuur van Vrouwen van Nu Westerbork:

Voorzitter :                        Ina Benthem      
                                          ina.benthem@hetnet.nl

Secretaris :                       Truida Benthem
                                          jbenthem@hetnet.nl

Penningmeester:              Annie Jonkers
                                          frian@ziggo.nl  
                                        
Bestuurslid:                       Hennie Meijering
                                         

Notulist, ledenadministratie en contact Meursinge:
                                          Lies Gosse
                                        liesgosse46@gmail.com