Het bestuur

Het bestuur van Vrouwen van Nu Westerbork             

Voorzitter:            Ina Benthem   tel.331308

                             ina.benthem@het net.nl

Secretaris:           Truida Benthem       tel.06-52407706
                             jbenthem@hetnet.nl

Penningmeester:  Annie Jonkers    tel.331997
                              frian@ziggo.nl 

Lid:                        Hennie Meijering  tel.332523
                              henniescholt35@kpn.nl
                                                                      

Notulist, ledenadministratie en contact Meursinge:
                              Lies Gosse  tel.06-46596326
                              liesgosse46@gmail.com