Het Bestuur

Vrouwen van Nu Kolham

Voorzitter & Vice-penningmeester 
Aly (A.M.) Hageman-Rook
T. 0598-399170
e-mail

Penningmeester & Vice-voorzitter 
Geertje (G.N.) Nijboer-Deekens

Secretaris en Webmaster
Boukje (B.G.) Zwaneveld-de Vries
T. 0598-397443
vrouwenvannukolham@gmail.com

Algemeen Bestuurslid
Christa (C.) Ploeg-Grotheer

Algemeen Bestuurslid
Marion (M.) Blomsma-Brink