Het bestuur

Het bestuur van de afdeling Diepenheim is als volgt samengesteld:

Voorzittter: Alice Olde Reuver of Briel-Bosveld
06-54691375 
a.oldereuver@gmail.com

1e Secretaris: Herma Bruinink-Smit
0547-214169 vrouwenvannu.diepenheim@gmail.com

1e Penningmeester en vicevoorzitter: Gerri van de Haar-Rohaan
0547-351993  g.v.d.haar10@kpnplanet.nl

2e Penningmeester en notuliste: Joke Zomer-Bloemendaal
0547-352661  jokezomer56@gmail.com

Algemeen lid: Trudy Kruithof-Kamphuis
0547-271534  a.kruithof@kpnmail.nl

2e Secretaris, nieuwsbrief, programmaboekje : Hermie Jansen-ten Bokkel
0547-352036 hermina_tenbokkel@hotmail.com

Complementaire taken:Beja Bruggeman-Blok
 06-30718011 bejabruggeman@hotmail.com