Het bestuur

Voorzitter:Mahamani ten Have
Secretaris:Jenny Bogaard, Gé van Zanten
Notulist:Mirriam Bouwmeester
Penningmeester:Alie Westerhof
Algemeen Lid:Marijke Tolner
Voor informatie:vrouwenvannublokzijl@gmail.com