Wanneer
25 mei 2024 - 20:41

gezamenlijk fietsen

groen/agrarisch, ontmoeting, sportief/beweging

Er wotdt 1 keer in de twee weken op de donderdagmiddag gefietst;en wel op de volgende data:

8 en 23 mei, 6 en 20 juni, 4 en 18 juli, 1,15 en 29 augustus, 12 en 26 september,10 oktober.

Donderdag 24 oktober hebben we afsluiting van het seizoen en drinken dan ergens koffie.

Omdat er niet altijd een koffie/theepunt gevonden kan worden, is het raadzaam om een flesje water mee te nemen.