Algemeen

Vrouwen van Nu heeft als missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. De vereniging heeft geen politieke of religieuze kleur. Elke vrouw is welkom. Met circa 46.000 leden georganiseerd in ruim 525 afdelingen zijn we de grootste vrouwenvereniging van Nederland.

Ons uitgebreide ledenbestand en netwerk stelt ons in staat om actief en betrokken te zijn bij zaken die de vrouw van nu bezig houdt en belangrijk vindt. We spreken ons uit op congressen, bij beleidsmakers of lezingen. We inspireren elkaar tijdens ontmoetingsbijeenkomsten, reizen en excursies. We leren van en met elkaar tijdens trainingen, workshops en cursussen en we hebben zorg en oog voor elkaar in onze woonomgeving tot ver over de landsgrenzen heen.

Vrouwen van Nu staat bekend als een kweekvijver van bestuurlijk talent. Je komt ons tegen in gemeenteraden, waterschappen, de tweede kamer en tal van besturen, commissies en inspraakorganen.

Als lid heb je toegang tot de activiteiten van de landelijke vereniging en de provinciale  en lokale afdelingen. Dat zijn er duizenden per jaar. Training, evenement, lezing, beleidsbeinvloeding, excursie, bedrijfsbezoek, netwerken, ontmoeting, sporten, feesten, reizen...via de activiteitenagenda vind je ze allemaal.
Leden krijgen een ledenpas met aantrekkelijke acties en korting zoals op het gebied van theater, reizen en uitstapjes.
Verder genieten ze zes keer per jaar van het Vrouwen van Nu magazine.

Hoe zit de vereniging in elkaar? 
Alle leden zijn lid van de landelijke, in Den Haag gevestigde, vereniging Vrouwen van Nu. 
De meeste leden zijn aangesloten bij een plaatselijke afdeling. En deze afdelingen zijn een onderdeel van een provincie. Iedere afdeling kiest een stemgerechtigde afgevaardigde voor de provinciale vergadering en iedere provincie kiest een afgevaardigde in de ledenraad. De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging. Het landelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken van de vereniging. Ze legt jaarlijks verantwoording af aan de ledenraad en via een verslag in het ledenblad. De beroepskrachten op het kantoor in Den Haag adviseren en ondersteunen alle verenigingsonderdelen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het (meerjaren)beleid. 
De meerwaarde van deze gelaagdheid is dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld kunnen worden en er een landelijke infrastructuur is die uit een groot reservoir van menskracht, ervaring en kennis kan putten.              

45.000 leden                                                                 520 afdelingen
11 provincies
kantoor
landelijk bestuur
ledenraad

De voordelen van het lidmaatschap :
Wat er binnen de afdeling en in de provincie gebeurt is voor ieder lid goed zichtbaar. Ook landelijk valt er veel te halen en te zien. Een greep uit het brede Vrouwen van Nu aanbod: bijzondere reizen voor leden, trainingen voor leden die in provinciale besturen of commissies gaan, uitwisselingsdagen, zes keer per jaar een ledenblad, een website, ledenpas met voordeeltjes, email nieuwsbrieven, een weblog, geautomatiseerd ledenadministratiesysteem, uitwisseling met vrouwen(organisaties) in Peru en Nederland en vertegenwoordiging in landelijke netwerken, werkgroepen, commissies en overlegorganen. Kortom:veel mogelijkheden voor alle leden van onze vereniging. In een groter verband kan meer dan wanneer je alleen met een (relatief) kleine groep bent. Kijk wat de vereniging u te bieden heeft en maak er gebruik van.

Wat gebeurt er door het kantoor:
Beleidsontwikkeling en –uitvoering door middel van een jaarplan 

 •  Centrale ledenadministratie
 • ​ Maken en laten versturen van ‘Vrouwen van Nu      (ledenblad) naar alle leden 
 •  Beantwoorden van vragen van leden, afdelingen      en provincies 
 •  Ondersteunen van provinciale en plaatselijke    besturen en vrijwilligers in commissies en  werkgroepen 
 •  Aanvragen van subsidies 
 •  Verzorgen van training en scholing voor                    provinciale besturen 
 •  Organiseren van grote landelijke manifestaties en    bijeenkomsten 
 •  Opzetten van projecten 
 •  Verzorgen van de website 
 •  Maandelijkse email nieuwsbrief 
 •  Maken en verzenden van NIEUWS voor                  provinciale) afdelingen  
 • Ontwikkelen van folders en ander promotie- en       wervingsmateriaal  
 • Voeren van de financiële administratie en                 boekhouding 
 • Onderhouden van contacten met (bestuurs)leden     van Vrouwen van Nu 
 • Onderhouden  van  externe  contacten  zoals  met   vrouwen-  en maatschappelijke  organisaties, de     politiek en ministeries en het bedrijfsleven.