Programmaboekje

afdeling Spaarndam

opgericht in 1970

 

Programmaboekje

september 2018 tot december 2018.

 

Voorwoord:

Beste dames,

Voor u ligt het  programma voor de komende periode tot en met december 2018.

Dit is anders dan in de voorgaande jaren. We sluiten aan bij wat er landelijk bij de VVN steeds meer gebeurt: een jaarprogramma per kalenderjaar.

Dus voor nu een kort programma, In januari volgt het jaarprogrammaboekje voor 2019.

Sinds een paar maanden zijn we met het nieuwe bestuur onderweg.  In deze periode hebben we als bestuur al veel geleerd , van en met elkaar. Schroom niet als u denkt iets te willen delen met ons of als u een leuk idee heeft voor de invulling van een avond. We zijn druk geweest met het programma te vullen voor het nieuwe jaar, we hopen dat u er veel plezier aan zult beleven.

En natuurlijk zal het heerlijke kerstdiner en aansluitend de kerstviering in de Stompe Toren niet ontbreken.

Er is een  nieuwe privacy wet sinds mei 2018. We vermelden behalve het telefoonnummer van de voorzitter geen adressen of telefoonnummers meer in het programmaboekje.

U kunt ons mailen op: vvn.voorzspaarndam@gmail.com

Voor het inloggen op onze website www.vrouwenvannu.nl/spaarndam  krijgt u op de eerste avond in september een kaartje met daarop de inlogcode.

Wij hopen u allen in goede gezondheid weer terug te zien op de eerste VVN avond op dinsdag 11 september.

Maar eerst een mooie zomer toegewenst !

Met vriendelijke groet, ook namens de andere bestuursleden,

Monique Blom

 

Samenstelling afdelingsbestuur Spaarndam:

Voorzitter:                    Mw. Monique Blom

Secretaris:                    Mw. Marie Anne Krom

Penningmeester:            Mw. Dianne Jägers

Leden:                          Mw. Tilly de Weerdt

                                   Mw. Hella de Vries

Algemeen emailadres:  vvn.voorzspaarndam.nl

Locatie maandbijeenkomsten:

Dorpscentrum, Ringweg 36, 2064 KK Spaarndam. 023- 539 08 11

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.