Boekencirculatie

De deelneemsters van deze groep leveren uiterlijk eind augustus 2 of 3 titels in van boeken die ze zouden willen inbrengen.
Het gaat om boeken die ná 2000 zijn uitgegeven.
Het mogen ook vertaalde boeken zijn.
De contactdames maken een keus uit de opgegeven titels.
De boeken worden elke 1ste maandag van de maand doorgegeven.

Contactpersoon: Engeline Muys, engelinemuys@gmail.com