Mededelingen

Alle bijeenkomsten vinden plaats in
Dorpshuis De Schalle
Nieuweweg 27
7948AA Nijeveen - telefoon 0522-491422

De avonden beginnen om 20.00 uur
De middagen beginnen om 14.00 uur

Contributie 2020
Afdelings kas       €   27,80
Provinciale kas    €     7,70
Landelijke kas      €   18,00
                            -------------
Totaal                   €   53,50

Het lidmaatschap eindigt per 31 december door opzegging voor 25 oktober. In oktober ontvangt u bericht wanneer en via welk banknummer u kunt betalen.