Witterflits april 2024

Witterflits april 2024

Uitnodiging afdelingsavond 17 april 2024 Deze laatste avond voor de vakantieperiode nodigen we alle leden uit om ‘zich weer jong te voelen’ want we gaan denk- en doespelletjes spelen, nadat eerst het huishoudelijk gedeelte zal worden doorgenomen. Op deze avond zullen ook – waar mogelijk – de programmaboekjes 2024 - 2025 worden uitgedeeld.  

Terugblik afdelingsavond 20 maart 2024 Alie mocht – aan de vooravond van een nieuwe lente –  naast 64 leden ook Wim Postma ( man van Dity) welkom heten. Hij is vanavond onze gastspreker en zal ons in een film meenemen langs Drentse Monumenten. Na diverse mededelingen ( waarvan een verslag op de website terug te lezen is) stelt Wim Postma zichzelf eerst even voor. Na 36 bij de Provincie div. functies te hebben vervuld – waaronder monumentenzorg – is hij fervent lid van de Asser Filmclub. 150 jaar Monumentenzorg was de aanleiding voor de te tonen film, gemaakt door amateurfilmers, 4 middelbare scholieren en een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die in 4 opnamedagen fietsend en rijdend  ( totaal 300 km.) door Drenthe alle opnames hebben gemaakt, met op zak  een budget van € 6000,00. Een klein budget maar met een buitengewoon leuk en goed resultaat zo mochten we zien. ( een uitgebreider verslag staat op de website) Na de film worden we nog even ‘overhoord’ middels een leuke quiz die door Lammy Nederhand wordt gewonnen. Hiervoor ontvangt ze een beeldje van Bartje. Alie dankt Wim hartelijk, die – om alvast in Paassferen te komen -”voor een appel en een ei” voor ons deze mooie film wilde tonen, die zeker niet “appeltje eitje tot stand is gekomen”. Ze overhandigt Wim – voorzien van onze complimenten- als dank een  cadeaubon. Daarna wenst ze ons wel thuis en alvast hele fijne Paasdagen.  

Cursussen/ uitstapjes Fietsen 11 april gaat er weer gefietst worden. Vertrek is om 13.30 uur v.a. de Bonte Wever. Opgeven hiervoor is niet nodig. De fietsmiddagen voor de komende maanden zullen in de Witterflits van mei worden opgenomen.  

Om alvast in je agenda te noteren - Donderdag 11 juli zal de dagfietstocht worden verreden. Een mooie route is al uitgezocht. De tocht start om 9.30 uur bij de Bonte Wever en de verwachting is dat we aan ’t eind van de middag terug zullen zijn. Zelf een broodje voor onderweg meenemen Opgave is noodzakelijk en wel bij Hermien Zondag ( tel 06190377757) of bij Tini Huisman( 0657772659)  

Busreis op 14 mei a.s. Beste dames, hierbij de gegevens over ons reisje op 14 mei. We starten om 9uur bij het Schakelveld voor een bezoek aan het Bakkerij- en ijsmuseum in Hellendoorn voor een rondleiding en een animatiefilm, bakdemonstratie met koffie, krentewegge en broodje. Daarna rondrit met treintje Bello (1uur) rondom Hellendoorn om vervolgens naar Vilsteren te gaan voor een rondvaart met onderweg info over verleden en heden van Ommen en Vechtdal om met een gezamenlijk diner af te sluiten. Neem iemand mee om te bus vol te krijgen. Zoals het er nu uit ziet kan het niet doorgaan (17 aanmeldingen). Opgave kan nog  t/m 12 april bij 0651561575( Trudy) of 0628779429(Reina) Betaling bij opgave. Bij 40 personen is de prijs 88 euro. Groet Reina en Trudy

Agrarische commissie Truida Kuil doet een oproep voor de Agrarische Excursiedagen op 25 en 26 september en/of op 1 en 2 oktober. Start: Partycentrum de Zwerfkei – Dorpsstraat 59 – 7863 PB Gees ( met eigen vervoer. Vanaf daar per bus) Programma: bezoek Coöperatieve Blauwe Bes Drenthe in Geesbrug - bezoek stal De Koetsoever in Geesbrug - bezoek biologisch akkerbouw/vollegrondsgroentebedrijf in Oosterhesselen- bezoek melkveebedrijf Mts. Schuttenbeld in Noord Sleen Deelname € 40,00 p.p. ( vol = vol) Opgave kan nog op afdelingsavond van 17 april. Bij opgave dient cash te worden betaald. T.z.t. wordt de definitieve dag nog doorgegeven.  

Handwerk café 2 mei a.s. zal er geen handwerk café zijn. De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op 5 september ( 1e donderdagochtend van de maand)