Welkom Vrouwen van Nu Westerbork

 

De Vrouwen van Nu is een actieve landelijke vereniging met hart voor de leefomgeving. Dat dit vrouwen aanspreekt blijkt uit het grote aantal 22.000 actieve leden en 315 afdelingen. Drenthe heeft 57 afdelingen. De afdeling Westerbork heeft 138 leden.Bent u geintresseerd, kom dan geheel vrijblijvend één van onze afdelingsavonden bezoeken, u bent van harte welkom. Voor meer informatie over onze afdeling kunt u mailen naar onze secretaris. email: westerborkvrouwenvannu@gmail.com   (mailto:westerborkvrouwenvannu@gmail.com )

Lidmaatschap en contibutie:Het verenigingslidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het bijbehorende contributiebedrag voor 2025 is (nog niet bekend was in 2024  €65.00 ) Opzegging van het lidmaatschap moet gebeuren voor 1 oktober van het lopende jaar, anders bent u voor het volgende jaar contributie verschuldigd. Je ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Ook ontvangt je een ledenpas en kunt u profiteren van de voordelen die de pas dient. 

Je kunt deelnemen aan de activiteiten die door de afdeling, provinciaal en landelijk worden ondernomenen aangeboden. Zie website provincie Drenthe, agenda/activiteiten.