Op Tjak woensdag 15 mei 2024 “Wandeling Lofar”

Vanmiddag, 15 mei, hebben Jac van Loosbroek en Anneke Loonstra een
groep van 15 dames van de vereniging Vrouwen van Nu op bezoek in het
LOFAR-gebied .
De groep heeft er duidelijk zin in en lijkt hoge verwachtingen te hebben van
het bezoek.
Jac start met een introductie over de ligging van LOFAR in het Hunzedal en
het ontstaan van Hunzedal en Hondsrug in de Saale ijstijd. Op onderstaande
website is het verhaal uitgebreid te lezen en wordt ook de studie van de heer
Bregman toegelicht. (Anneke maakte de opmerking om hem uit te nodigen

voor een geologie-avond. � ) https://geografie.nl/artikel/mysterie-hondsrug-
ontrafeld

Daarna een stukje geschiedenis van de veenkoloniën en de vorming van
agrarische gebieden, om uiteindelijk door de Hunzevisie 95 van Het Drents
Landschap te komen tot de huidige staat van het Hunzedal.
Vervolgens geeft Anneke uitleg over de wijze waarop het kwelmoeras en de
superterp van het LOFAR-gebied tot stand zijn gekomen, hoe het gebied
wordt beheerd en onderhouden en wat de effecten daarvan zijn voor de
soorten die nu in het gebied voorkomen.
Om de groep actief bij de excursie te betrekken, worden de dames
uitgenodigd om mee te doen aan een soortentelling van planten.
Deze telling vindt plaats langs het pad naar de superterp.
Aanvankelijk bespeuren de gidsen wat aarzeling en onzekerheid, maar al
snel wordt dat de dames met elkaar toch aardig wat plantenkennis in huis
hebben en het enthousiasme groeit.
Uiteindelijk blijkt de soortenrijkdom in dit kleine stukje LOFAR-gebied met
bijna 100 soorten toch aanzienlijk te zijn, waarvan we ongeveer 40 hebben
gespot (de verschillende grassoorten, riet en de soorten die later in het jaar
bloeien zijn niet genoteerd). De kleine gele bloem blijkt de “kleine klaver” te
zijn. De plant die Jac liet zien en die later ook gevonden werd door de groep
van Anneke is waarschijnlijk hennepnetel.
Aangekomen op de superterp hebben we onze gasten uitgenodigd om plaats
te nemen op het gemaaide gazon, voor een mini college astronomie en de
fysica van (elektromagnetische) golven.
De middag is afgesloten met een uitleg van de technische en infrastructurele
middelen waarmee de LOFAR-telescoop is samengeteld en de vele
toepassingen die deze opstelling biedt.
We kijken terug op een gezellige middag met een enthousiaste groep.
Jac en Anneke