Terugblik jaarvergadering 17 januari 2024 Hummelo Keppel Drempt

Tijdens de jaarvergadering heeft Margo (penningmeester) ons een duidelijke toelichting gegeven bij het financieel overzicht.
Zij bedankt ook Catrien Regelink en Rita v/d Berg die afgelopen 2 jaar in de kascommissie zaten.
Mocht U interesse hebben voor de kascommissie dan graag even een mailtje of telefoontje naar Margo de Wolf. (zie informatieboekje)
Ook informeert ze ons kort over wat er bekend is m.b.t. de toekomst van Vrouwen van Nu Nederland. Zij houdt ons op de hoogte. 

Wilma Grootegoed en Miriam Vlake nemen afscheid als bestuurslid. Ook zij krijgen een bos bloemen en nemen op een later moment informeel afscheid
van het bestuur.

Na de pauze is schrijfster en columniste Guinevere Wolvetang onze gast. Het thema geluk en verbinding staat centraal, waarbij zij ons middels een aantal
stellingen en uitspraken hierover laat nadenken. Zeer inspirerend en mooi. Zij leest een nog niet verschenen column voor en sluit af met een van haar favoriete gedichten. Nogmaals zeer inspirerend en waardevol.