Programma 2024

Roswinkel
Programma 2024
• 16 januari Leediedzjee
Muziekquiz
• 20 februari Jaarvergadering
• 19 maart Frans Koopal Haarwerken
   Layla Koopal vertelt over haar werk.
• 16 april Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe
Lezing over steenuilen
• 21 mei Creatieve avond
• Juni Fietstochtje/ koffiedrinken bij de Stadsboerderij
   Extra activiteit (datum volgt nog)
• Juli Koffiedrinkochtend in ’t Stadhoes
   Extra activiteit waar we gezellig bijkletsen (datum volgt nog)
• Augustus vakantie
• 17 september Van Goghhuis Drenthe
   Lezing over Van Gogh in Drenthe
• 15 oktober nog niet bekend.
• 19 november Eendaags bestuur
• 17 december Winteravond m.m.v. Tien voor Twee