Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar.
De data en tijden van de door de activiteitencommissie georganiseerde activiteiten worden tijdens de afdelingsavonden en via de
Nieuwsbrief aan u doorgegeven. Verder wordt een uitgebreidere
inhoud van alle afdelingsavonden beschreven.