Nieuwsbrief Februari 2024

 NIEUWSBRIEF                              FEBRUARI 2024          

                                                                                                                                                                                         Hallo dames,   Januari is voorbij, voor velen de somberste maand van het jaar. Als u deze nieuwsbrief leest, is het inmiddels februari en gaan we voorzichtig weer denken aan de lente met een lekker zonnetje. Wat een heerlijk vooruitzicht! Dat zonnetje hadden de dames van de fiets- en cabaretgroep ook nodig bij de bijzondere fietstocht die ze met elkaar gemaakt hebben. Lees maar even verder…   DE TERUGBLIK. De eerste VvN-avond in het nieuwe jaar was onze jaarlijkse commissie-avond – altijd weer een dingetje – want welke commissie of interessegroep wil deze avond verzorgen! Door middel van loting was de fietsclub deze keer de bofkont, vervolgens maakten zij er samen met de cabaretgroep een waar spektakel van. Het plan was om gezamenlijk een fietstocht door Europa te maken. Na vele maanden voorbereiding was het dan eindelijk zover en… ze hadden er zin in! In de praktijk viel zo’n lange tocht echter wel een beetje tegen; zere billen, stijve spieren en intense vermoeidheid moesten ze trotseren, maar de dames lieten zich niet kennen. Ze fietsten van Nederland naar België, toen naar Duitsland en vervolgens naar Frankrijk om na een welverdiende rustpauze door te stomen naar Zweden, Spanje en Oostenrijk om tenslotte weer naar Nederland terug te keren, waar op de valreep hun fiets gestolen werd! Onderweg maakten de dames natuurlijk van alles mee. In hilarische outfits maakten ze ons daar onder veel gelach deelgenoot van. De wereldberoemde muziek van de bezoekende landen mocht natuurlijk niet ontbreken. Zo hoorden we o.a. een geheel vernieuwde versie van Oya lélé van K3, het dramatisch gezongen DU van Udo Jörgens, een bijzondere vertolking van Edith Piaf’s  “non rien de rien” en de niet van echt te onderscheiden muziek van Abba, twee jolige Imca Marina’s und natürlich der Anton aus Tirol. Het publiek klapte en zong enthousiast mee. Het werd een oergezellige en dolle avond waar veel waardering voor werd uitgesproken. Na afloop ontving de hele cast dan ook een welverdiende staande ovatie van het 92-koppige publiek + een groot aantal familieleden.   De hele groep wil alsnog graag 2 dames hartelijk bedanken voor hun inzet voor deze avond en wel: Wil de Jong voor het filmen van de voorstelling en het maken van een DVD en Betty Schippers voor de grote en kleurrijke vlinders die door haar gemaakt zijn en die de gordijnen op het podium opfleurden.    UITNODIGING VOOR DE AVOND VAN 27 FEBRUARI 2024.               Vanavond is onze Algemene ledenvergadering, een jaarlijks terugkerende gebeurtenis die belangrijk is voor bestuur én leden. Het bestuur laat het afgelopen jaar nog eens de revue passeren en de jaarcijfers worden besproken. Leden kunnen hun stem laten horen over het reilen en zeilen in onze vereniging en vragen stellen. Vast onderdeel is de huldiging van onze jubilarissen: vrouwen die vaak al tientallen jaren lid zijn van onze afdeling. Daarnaast is er dit jaar ook een bestuurswisseling. Riet van der Wal treedt – na 6 jaar – af als penningmeester van onze afdeling en dus zal er een nieuwe penningmeester benoemd moeten worden. Na afloop van de jaarvergadering kijken en luisteren we met elkaar naar de muzikale jaarlijkse DVD die dit keer gemaakt is door Cor Broeren (zwager van Gerda den Ouden). Na de pauze komt onze wijkagent Ben Eekman vertellen wat er zoal in ons dorp gebeurt en waar de politie allemaal mee te maken krijgt. Kortom, een informatieve, muzikale én leerzame avond die gehouden wordt de kleine  zaal van Amicitia. De zaal gaat open om 19.15 en de avond begint om 19.45 Koffie / thee zoals gebruikelijk afhalen bij de bar, de prijs voor 2 kopjes is € 3,20.   NIEUWJAARSRECEPTIE. Op 10 januari werd onze nieuwjaarsreceptie gehouden in de muziekzaal van Amicitia. De snerpende kou trotserend, waren 45 dames naar deze ochtend toegekomen. Met een lekker kopje koffie of thee plus een stuk van één van de heerlijke cakes - gebakken door Petra de Vos - werd het een gezellige ochtend, waarin heel veel goede wensen werden uitgewisseld.   VERLOTING. Ook dit jaar gaan we gewoon door met onze lief-en leedpot. Om onze zieke leden een hart onder de riem te steken, verrast onze welzijnscommissie deze dames met een mooi boeket. Wij vragen aan u allen om bij binnenkomst een of meerdere lootjes á € 0,50 te kopen. Als dank hiervoor verloten wij dan weer een prachtige bos bloemen.   TELEFOONUMMERS Al een aantal keren is gebleken dat leden geen vast telefoonnummer meer hebben en uitsluitend nog te bereiken zijn via een 06-nummer. Om onze telefoonlijst up-to-date te houden, verzoeken wij u uw 06-nummer door te geven aan Riet Stob, tel.: 06 2042 0626.   U kunt uw 06-nummer ook doorgeven aan de dames van de presentielijst op de avond van 27 februari a.s.   WORKSHOP TAART VERSIEREN Hoewel vermeld in de nieuwsbrief van januari jl. kan deze workshop helaas niet doorgaan. Luux heeft op dit moment geen ruimte en geen medewerkers om deze workshop te organiseren. Jammer, maar het is niet anders. Op een later tijdstip zullen we toch nog een poging wagen om deze workshop alsnog te organiseren.   AGENDA 2024. Noteert u vast de volgende data: 13 februari -  snertwandeling. U heeft daar een extra nieuwsbrief over ontvangen. U mag ook alleen snert komen eten omstreeks 12.00 uur in het Huisje van de Zeeuw, maar ook dát graag opgeven vóór 6 februari a.s. bij Petra de Vos, tel.: 06 2082 1623 of per e-mail vosholland@planet.nl   Op onze avond 19 maart krijgen we les van Ina Verkaik in het schilderen van bloemen. De eigen bijdrage voor materialen bedraagt € 5,00 p.p. Graag even melden of u mee wilt doen met de schilderles. Dat kan op de avond van 27 februari a.s. of telefonisch bij Adri van de Graaf, tel.: 06 1394 6803 maar uiterlijk tot 10 maart. De automatische incasso van de eigen bijdrage is rond 15 maart.      Tot zover de berichtgeving. Mocht u vragen hebben of als er iets niet helemaal duidelijk is, u kunt/mag altijd bellen naar het bestuur.   Met vriendelijke groet, (wegens vakantie van Gerry Stoppelenburg) en omdat ook Jans even uitviel:   Marijke Roodnat