Nieuwsbrief februari 2024/ Jaarverslagen bestuur en commissies

Nieuwsbrief Vrouwen van Nu Beilen februari 2024   Beste Vrouwen van Nu Beilen,   Soms is het winter, zoals we verwachten in februari, maar op andere momenten lijkt het wel voorjaar en dan weer herfst. De bloembolletjes vergissen zich niet: overal al sneeuwklokjes en krokussen. We houden deze maand onze jaarvergadering waarin we wel zes jubilarissen kunnen noemen. En twee daarvan zijn al 65 jaar lid! Deze keer vooraf een spreker, een notaris, heel interessant! Kom vooral, er valt weer wat op te steken.    Namens het bestuur, Nelleke Jintes   Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering op 28 februari Aanvang:19.45 uur in Zalen centrum Muller. Mevr. Mr. H.J.H. Prins, notaris, vertelt over het gewijzigd erfrecht. Daarna volgt de jaarvergadering. De agenda en jaarverslagen zijn bijgevoegd.     Vacature Marry Benning en Trijnie Klaassen zijn al jarenlang contactvrouw voor de Agrarische Commissie Beilen. Ze gaan er mee stoppen. We zijn op zoek naar 2 vrouwen die het van Marry en Trijnie willen overnemen. Is dit iets voor jou? Laat het ons weten. Marry is bereid om de nieuwe commissie “in te werken” bij een evenement. Voor informatie kunt u terecht bij Marry Benning tel.nr: 0593-566908     Wandelen in Beilen Het wandelen in Beilen begint weer op donderdag 28 maart 2024, vertrek 9.30 uur vanaf de sporthal. We wandelen 5 km in en rond Beilen.  Caroline Peters neemt het over van Aartje Robbemont, tot Aartje weer goed ter been is.  Caroline tel.nr. 06 – 4048 4420 Deelname is op eigen risico.   Provinciale wandeling 14 maart wandelen bij de afdeling Diever ’t Hart van Diever, Westeres 7, 7981BC Diever Afstanden: 5, 8 en 12 km. Start tussen 9.30 – 10.30 uur.  Kosten €9,50 Opgave voor vrijdag 7 maart bij Aly Krol, alykrol@hotmail.com Tel.nr: 0593 526722. Ook als je al eerder hebt mee gewandeld graag even aanmelden.   Op Stap Woensdag 13 maart  brengen een bezoek aan Agarica B.V, paddenstoelen kwekerij in Hoogeveen. Vertrek: 13.00 uur vanaf de sporthal Kosten: € 5,50 incl. reiskosten. Graag gepast betalen voor vertrek. Opgave voor: 2 maart bij Diet Klasen, tel.0593-524954 of geertdietklasen@gmail.com Eerst wordt ons verteld over het bedrijf en het telen van paddenstoelen. Daarna krijgen we een rondleiding door het bedrijf. Er hoeft niet veel gelopen te worden, je moet wel veel staan! Rollators zijn geen probleem. Kun je rijden geef het door bij opgave. Deelname is op eigen risico.     Op Stap We willen een app groep aanmaken voor film en cultuur. Is er ergens een film of iets cultureels waar je belangstelling naar uit gaat, maar je wilt niet alleen gaan, dan kun je een verzoek op de app zetten of er iemand is die hier ook naar toe zou willen gaan. Je kunt dan samen of met meerderen gaan. Bij voldoende belangstelling wordt deze app aangemaakt. Opgave bij Grietje Grit, tel. 06-22766514     Provinciale Commissie Cultuur Deze commissie organiseert een zangmiddag, donderdagmiddag 28 maart 2024 Locatie: de Karspelhof Hofstraat 19 te Beilen.  Aanvang: 13.30 tot ongeveer 16.30 uur. Opgave voor 21 maart bij Janny van Goor, tel.nr. 0522 481852 of 06-29200819  Email: cultuur.vrouwenvannu.drenthe@gmail.com Kosten: € 9,00 p.p. dit is inclusief 2x koffie/thee met iets lekkers. Betalen bankrek: NL39 RABO 0147 9286 21 t.n.v. Vrouwen van Nu, Commissie Cultuur. Deelname is op eigen risico. Met vriendelijke groet, Commissie Cultuur Drenthe. Gea Zomers Imke Brugge Janny van Goor Fennie Oostra Alberta Bartels     De volgende afdelingsavond is 19 maart, Mevr. Valentijn, cardioloog, komt vertellen over het vrouwenhart.

Jaarverslag Bestuur Vrouwen van Nu Beilen 2023 Op de eerste afdelingsavond op dinsdag 24 januari hebben we een Elfstedenquiz georganiseerd die goed gewaardeerd werd. De jaarvergadering is dit jaar op 15 februari. De jubilarissen werden gehuldigd en samen met de aftredende contact- en commissievrouwen in het zonnetje gezet. Aly Krol nam na zes jaar afscheid als secretaris, Jannie Heida neemt haar werkzaamheden over. Doris van Gerwen wordt zonder tegenkandidaat gekozen en zal het notuleren overnemen. Na de vergadering komt Roos Schutrups van Schoenen en Voetzorg vertellen over hun bedrijf in Exloo. Op 21 maart wordt de vader van Epke Zonderland verwelkomd om te komen vertellen over de topsport carrière van zijn zoon. 5 April wordt de jaarlijkse contact- en commissieavond gehouden in de Raat. Na de vergadering wordt er een paashaas gemaakt. Op 19 april is een medewerker van het Waterschap Drents Overijsselse Delta aanwezig om een informatief verhaal te vertellen aangevuld met verschillende filmpjes. Na de zomervakantie komt journalist Margriet Brandsma op 26 september een enthousiast verhaal vertellen over haar tijd in Duitsland in de tijd van Angela Merkel. Op 27 oktober is er de gezamenlijke tweejaarlijkse avond met Holthe en Wijster.        Leuk optreden van Dwarzz en een loterij. Er waren 113 personen aanwezig. Op 21 november is het de beurt aan het Eéndagsbestuur. Vier ‘professoren’ van het Huus van de Taol hebben de zeer vermakelijke quiz  ‘Under Professoren’ voorbereid. Op 20 december komt Jessica Wassenaar ´s middags vertellen over de verrassende kerstgebruiken in Zweden. Aansluitend is er een broodmaaltijd. Het bestuur heeft 11 keer vergaderd en er zijn 9 nieuwsbrieven verstuurd. Vanuit het Provinciaal Bestuur worden in Westerbork zes bijeenkomsten van ‘Anders Besturen’ georganiseerd voor de besturen van de afdelingen van Drenthe. Op 31 december 2023 hadden we 116 leden. Het bestuur bedankt iedereen voor haar inzet in 2023.                                                  Doris van Gerwen    
Jaarverslagen Interessegroepen  
Jaarverslag Agrarische Commissie 2023   De themadag was op 13 februari 2023 in Echten. Thema; Zorg voor mens en dier. Op 28 september 2023 was voor ons de agrarische excursie dag naar Hoogeveen De agrarische contact vrouwen morgen was op 2 november 2023. Dat was in Stadsboerderij Emmen Trijnie Klaassen en Marry Benning      Fietsen   AIs mei  weer op de kalender verschijnt gaan we weer fietsen.  Om zeven uur vertrekken vanaf het gemeentehuis in Beilen De eerste avond gaan we niet zo ver het moet allemaal weer wennen. Onderweg even een stop voor een lekker kopje koffie of thee. We fietsen door het drentse bossen en over de heide. AIs afsluiting gaan we met elkaar nog even naar de Chinees. Ik hoop jullie in mei allemaal weer te zien Groetjes Truida.       Verslag eetgroepje   In december zijn we weer begonnen met een nieuw eetgroepje. We zijn met 6 dames en het is de bedoeling dat we iedere maand bij iemand anders gaan eten. Het maakt niet uit wat we gaan eten het mag gemakkelijk zijn of heel uitgebreid, het is maar net wat je leuk vind om te doen, het gaat om de gezelligheid. En om een avondje uit te zijn. Verder is er nog niet zoveel over te vertellen omdat we net zijn begonnen en een keer samen hebben gegeten. Grietje Grit     Jaarverslag leesgroep Wij zijn van start ,op 7december  hadden wij met tot nu toe 7 dames in het buurthuis de Raat onze eerste bijeenkomst Het doel van onze leesgroep is het gezamenlijk lezen van hetzelfde boek. Na deze gelezen te hebben komen we bij elkaar om over de inhoud van het boek te praten. De keuze van de te lezen boeken wordt in samenspraak bepaald, waarbij wij rekening houden met de wensen van de deelnemers van de leesgroep. Op 26 februari gaan wij ons eerst gelezen boek bespreken en hopen op een mooi en leerzame middag. Namens de leesgroep, Gerda Hoving   Jaarverslag ‘Op Stap’ 2023 3 februari. Met 14 vrouwen naar Yentl en de Boer in de Tamboer. 7 februari. Bezoek gebracht aan Kurk 24 in Westerbork. Er waren 22 vrouwen mee. 17 april. Een rondleiding gehad bij Jumbo distributiecentrum in Beilen. Hierbij waren 30 vrouwen bij aanwezig. 19 mei. Een wandeling met gids door Hoogeveen. Met 15 vrouwen. 28 juli. Op de fiets naar Hilbrands in Westerbork. Er waren 14 vrouwen mee. 23 augustus. Voorstelling ‘Antonius en Cleopatra’ Shake Speare Theater Diever. Hier waren 12 vrouwen mee naar toe. 6 september. Een fietsdag met 30 vrouwen richting Pesse, Echten, Dwingeloo. Met koffie, gebak, lunch, en drinken. 14 november. Rondleiding door De Tamboer. Met 11 vrouwen. 8 december. Middag naar Bodenstaff in Kerstsfeer, Smilde. Hier waren 12 vrouwen mee naar toe.     Jaarverslag Provinciale Wandelingen 2023 Onder verschillende weersomstandigheden hebben we iedere 2e donderdag van de maand gewandeld vanuit steeds weer een ander dorp in onze mooie provincie. De Stapel heeft in januari de spits afgebeten, gevolgd door Sleen, Vledder, Westerbork, Eelde, Annen, Echten, Zuidwolde, Ruinen, Holthe, Nijeveen en het Provinciaal Bestuur heeft in december de laatste wandeling georganiseerd vanuit Lieveren. Gemiddeld hebben er 150 wandelaars per keer meegelopen met de 5, 8 of 12 km. Vanuit Beilen is er een vaste kern die altijd meeloopt, maar er kunnen er meer mee! Hebt u interesse, geef u op en loop mee!    Aly Krol     Lief en leed. Weet je iemand die ziek is of opgenomen is in het ziekenhuis /verpleeghuis geef het door aan je contactvrouw. Zij licht het bestuur in, dan sturen we een kaart. Bij thuiskomst brengt de contactvrouw haar een bloemetje. Is de contactvrouw zelf ziek, geef het door aan het bestuur, zij verdient ook een kaart of bloemetje.       Wandelen in Beilen   We zijn goed van begonnen om elke laatste donderdag van de maand te wandelen in Beilen. Het zijn gezellige wandelingen door het dorp van ongeweer 5 km. Je komt op plekken waar je normaal niet komt en dan zie je ook hoe mooi Beilen is. Door verschillende omstandigheden is na de zomer de belangstelling minder geworden. We hebben besloten het wandelen op te starten in het voorjaar. Zoals jullie weten starten we om 9 uur bij de Drenthehal, in de nieuwbrief houden we jullie hiervan op de hoogte.   Aartje Robbemont.     Jaarverslag Tuinclub 2023   29  maart Stinzentuin in Smilde op de fiets, 17 personen 7   april paasgroet via de mail, iedereen 2 mei bloemstuk gemaakt in de Raat met 12 personen. 12 juni 2023 Vista Verde, subtropische tuin bezocht in Beilen met         17 personen op de fiets. 16 augustus hadden wij met 16 dames ons zomeruitje naar Hijken, tuin Roos en de Rode Melde. Lunch bij het dorpscafé in Hijken 3 oktober herfst stok gemaakt met 9 dames met Anja Moes 12 december  Kerststukje 2023 in de Raat met 24 personen Het ledenaantal is per december 2023 31 personen. 2 personen zijn lid af geworden in 2023   Hillie Westerhof Sylvia Vesters Hillie Bergman Johanna Wessels