Nieuwsbrief April

                                               Nieuwsbrief  april 2024.                                                                                                                                                                         vrouwenvannulekkerkerk@hotmail.nl                                                                                                                                                                                                                                                                          Hallo dames,   En dan zijn we al weer toe aan onze laatste nieuwsbrief voor wij aan de zomervakantie gaan beginnen. Het wil nog niet erg vlotten met het mooie weer! Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik vind het gewoon nog koud en de verwarming kan nog niet uit. Om u een beetje te verwarmen hebben wij in deze nieuwsbrief een aantal hele leuke aktiviteiten te melden dus ga er even voor zitten en hou de agenda bij de hand. Eerst  nog even de Terugblik   Op 19 maart hadden wij een geweldige avond bloemen tekenen en schilderen met Ina Verkaik. Onder haar enthousiaste leiding werden de kwasten, stiften en scharen ter hand genomen en na enige aarzeling en een hoop gelach kwamen stiekum toch de 1e. kunstwerkjes tevoorschijn. Wat een ijver! Na afloop werden alle werken naast elkaar gezet zodat enig vergelijk mogelijk was en er waren werkelijk hele mooie creaties bij.56 dames hebben deze avond bezocht.  

UITNODIGING AVOND 16 april 2024.   Vanavond kunnen wij genieten van het Vrouwenkoor Vita Nova o.l.v. Marja Timmer. Vita Nova is een vrouwenkoor uit Haastrecht met ongeveer 30 leden en hun repertoire bestaat uit wereld- en filmmuziek maar ook klassieke muziekstukken. U mag op deze avond tegen betaling van € 5 per persoon bijv. uw buurvrouw, kennis of uw zus meebrengen. Het zou leuk zijn om een volle zaal te hebben dus vraag eens rond wie er mee wil! Deze avond zal worden gehouden in de grote zaal van Amicitia. Aanvang 19.45 uur en de zaal zal om 19.15 open gaan. Koffie / thee zoals gebruikelijk afhalen bij de bar en de prijs voor 2 kopjes is € 3,20. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk met gepast geld betalen?

    VERLOTING. De opbrengst van de verloting was  €  47,50  - een welkome aanvulling voor onze lief- en leedpot dus blijven wij u vragen bij binnenkomst een lootje te kopen en misschien wint u dan wel zo’n prachtig boeket.  

BRADERIE 11 mei 2024.   Wij hebben nog heel veel kadootjes nodig om de verkoop van onze lootjes op de braderie tot een succes te maken. Wij willen u daarom nogmaals vragen om een aardigheidje mee te brengen naar onze laatste avond. Ook is het mogelijk om dit bij één van onze bestuursleden thuis af te geven. Wij als bestuur gaan aan de slag om onze kraam zo aantrekkelijk mogelijk te maken en uw hulp is daarbij onmisbaar. Dus breng maar mee en vergeet u ook de DE en PERLA punten niet, wij kunnen daar weer leuke dingen van kopen.

Wij vragen nog even uw aandacht voor het volgende. Wij willen enkele foto’s gaan gebruiken om onze kraam op te leuken. Dit zullen opnamen zijn van alle uitjes, gebeurtenissen, avonden etc. van de afgelopen jaren. In verband met de wet op de privacy hebben wij daar echter  uw toestemming voor nodig. Heeft u hier bezwaar tegen laat ons dat weten. Wij zullen  dit ook nog even met u bespreken op onze avond van 16 april.  

AGRARISCHE DAG.   Op 18 april a.s. wordt in Strijen een agrarische dag georganiseerd door de agrarische commissie van de provincie Zuid-Holland. Locatie: Zalencentrum Savatori, Oude Havenweg 3, 3291 AT Strijen. Thema is: Op jacht naar de ondermijnende witlof. Opgeven uiterlijk 12 april 2024 per e.mail  bij Yvonne Verhorst – e.mailadres: yvonneverhorst@gmail.com onder vermelding van uw naam en afdeling. Kosten voor leden € 30 en niet-leden € 35 – kontant te voldoen bij binnenkomst. Als u het gehele programma wilt bekijken dan kunt u dit vinden op de website www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland.  

RONDLEIDING KAASBOERDERIJ SPEKSNIJDER.   In plaats van de 2-jaarlijkse high-tea hebben wij gemeend eens wat anders te organiseren en dat is geworden:   . een rondleiding + lunch  bij de kaasboerderij van de familie Speksnijder. U wordt meegenomen langs de koetjes en de kalfjes, bezichtigen de kaasmakerij en nemen natuurlijk ook een kijkje in hun prachtige landwinkel. Wij besluiten deze toer met een heerlijke boerenlunch. Noteert u de datum alvast – 22 mei a.s. De aanvang is s’morgens om 10.30 uur en de kosten bedragen € 18 per persoon. Voor de dames die een automatische incasso afgegeven hebben wordt dit bedrag   rond 14 mei van uw rekening afgeschreven. Heeft u geen machtiging dan verzoeken wij u dit bedrag over te maken voor 14 mei op onze rekening bij de Rabobank nummer: NL71RABO 0335755062 t.n.v. Vrouwen van Nu – Lekkerkerk. U kunt zich hiervoor opgeven op de avond van 16 april a.s. In de pauze zal er een lijst klaar liggen achter in de zaal waarop u uw naam, adres en telefoonnummer kunt noteren.  

BERICHT VAN DE REISCOMMISSIE. Het is tijd om met elkaar weer eens een leuk uitstapje te maken. Wij hebben gekozen voor de ZANDSCULPTUREN in Garderen. De vele schitterende sculpturen zijn zowel binnen als buiten te bewonderen. U zult verbaasd staan over wat de zandkunstenaars tot stand kunnen brengen, de minutieuze precisie van hun werk is onvoorstelbaar mooi. Ieder jaar is er weer een nieuw thema en het thema van dit jaar is “boeken”; verhalen komen tot leven in zand. Naast de zandsculpturen zijn er ook prachtige tuinbeelden en accessoires te zien en te koop. Tegenwoordig kunt u er ook reusachtige houtsculpturen bewonderen. Datum: dinsdag 11 juni a.s. Vertrek: 09.30 uur (zoals gebruikelijk) vanaf het oude gemeentehuis. Bij aankomst staat er koffie en gebak voor ons klaar. Na de koffie kunt u op eigen gelegenheid de sculpturen gaan bewonderen. De bezichtiging duurt ca. 2 uur. Na afloop kunt u lunchen in het restaurant (voor eigen rekening) en vervolgens is er nog voldoende tijd om de prachtige beeldentuin en de houtsculpturen te bekijken én er is een grote winkel met heel veel leuke snuisterijen.   Vertrek: 16.00 uur naar Lekkerkerk Kosten: € 52,50 p.p. incl. busreis, koffie met gebak en entreebewijs. U KUNT INSCHRIJVEN TOT UITERLIJK 26 MEI A.S.   Neem gerust uw zus, uw vriendin of uw buurvrouw mee. Deze nieuwsbrief gaat ook naar andere afdelingen in onze regio. Ook die dames mogen zich aanmelden. Dus…vol = vol!!! Opgeven kan in de pauze op de avond van 16 april a.s. of (eerder) telefonisch bij Marijke Roodnat  tel.: 06 10703070 of Marianne Spruijt   tel.: 06 14266780   De automatische incasso vindt plaats omstreeks 28 mei. Als u geen volmacht heeft afgegeven, dan vragen wij u om het bedrag voor 28 mei over te maken op Rek.nr. NL71RABO 0335755062 t.n.v. Vrouwen van Nu, Lekkerkerk. Wij hopen op een goede opkomst, zodat we met elkaar kunnen genieten van dit ontzettend leuke uitje.    

ZOMEROCHTENDEN. Ook dit seizoen gaan wij door met onze zomerochtenden. Gebleken is dat veel dames dit erg gezellig vinden en graag deze ochtenden bezoeken. Noteert u de data:
Woensdag 19 juni 2024          Huisje van de Zeeuw
Woensdag 17 juli 2024           De Witte Brug
Woensdag 14 augustus          Huisje van de Zeeuw
U hoeft zich hier niet voor op te geven! De aanvang is 10 uur!   LEDENTAXI. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat er een ledentaxi bestaat. Als u graag naar een avond wilt komen maar u ziet op tegen de reis, dan kunt u hiervan gebruik maken. Hieronder nog even de tel.nrs.   Bep Ravesteijn     0180-522512 Marta Mudde       06 19 13 69 55 Riet Stob               06 20 42 06 26 Voor alle andere telefoonnummers enz. verwijzen wij u naar ons jaarboekje.   Suggesties voor invullen van avonden, uitjes, etc. zijn altijd welkom. Laat het ons weten!   Voor nu – tot ziens 16 april  a.s.                                                                                        Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                                                                                               Gerry Stoppelenburg                                                        Voorzitter:           Jans Ooms Secretaris:            Gerry Stoppelenburg Penningmeester:   Marijke Roodnat e.mailadres:          vrouwenvannulekkerkerk@hotmail.nl tel.nr.secretaris:    06 57945309