Nieuwsbrief April 2024

Nieuwsbrief Vrouwen van Nu Beilen April 2024 Beste Vrouwen van Nu Wat heerlijk dat het weer mee werkt en het fijn is naar buiten te gaan! Onze laatste afdelingsbijeenkomst van dit seizoen is al gauw. Het is een mooi seizoen geweest met allerlei activiteiten. Het is net of we de Corona weer wat vergeten zijn en graag samen dingen willen doen.   Nelleke Jintes, mede namens het bestuur.   Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de afdelingsavond op woensdag 17 april Aanvang:19.45 uur in Zalen centrum Muller. Gerda Marsman vertelt over haar fietsavontuur in Alaska.   Wijzigingen Gaat u verhuizen of krijgt u een ander telefoonnr. of mailadres geef het door aan het secretariaat. Mail: secr.vrouwenvannu.beilen@gmail.com of telnr. 0593 522971   Verslagen op de website De verslagen willen we graag in één lettertype nl.: Verdana, lettergrootte 10. De verslagen kun je mailen naar Georgien Krom, email: georgien.krom.1@gmail.com     Nieuwe website Inloggen “voor leden” verandert per 15 april Op 15 april gaan de nieuwe afdelingswebsites live. Vanaf die dag zijn de oude websites niet meer toegankelijk. Ook verandert vanaf die dag de manier waarop je als lid inlogt op de website. Ieder lid heeft voortaan een persoonlijk account voor de Voor Ledenpagina’s. Na inloggen heb je toegang tot: ·        de landelijke Voor Ledenpagina ·        de Voor Ledenpagina van elke provinciale website Hoe log je in? Op de website zie je bovenaan in het midden van de oranje balk de knop Inloggen. Het maakt niet uit of je op de landelijke, provinciale of afdelingswebsite bent. Je logt voortaan in met je lidnummer (als gebruikersnaam) en postcode (als wachtwoord). Je vindt je lidnummer op je ledenpas. Weet je je lidnummer niet (meer), vraag deze dan op bij je afdelingsbestuur. Zij kunnen dit in de ledenadministratie opzoeken.           Wandelen in Beilen Donderdag 25 april. Vertrek: 9.30 uur vanaf de sporthal. Caroline Peters Tel. 0593-522708   Provinciale wandeling 16 mei 2024 wandelen bij de afdeling Sleen. Ontvangst: Vanaf 9.30 tot 10.30 uur Afstanden: ca. 8 en 12 km     Kosten: €12.00 p.p.  s.v.p. gepast betalen,  pinnen kan. Bij ontvangst koffie/thee met cake/koek          Bij terugkomst is er vanaf 11.15 uur soep met een broodje.     Fietsen Het wekelijks fietsen begint weer op woensdag 1 mei tot eind augustus. Vertrek 19.00 uur vanaf het gemeentehuis. Opgave is niet nodig. Truida Vierhoven Telnr.  06- 1141 7766            Provinciale jaarvergadering 24 april 2024 Beste vrouwen, Hierbij nodigen wij de leden van de afdelingen van Vrouwen van Nu Drenthe en de landelijke leden die in Drenthe wonen uit voor de: Provinciale jaarvergadering op woensdag 24 april a.s. Locatie: De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, 9431 AZ WESTERBORK tel. 0593-331971 Zaal open: 13.00 uur, aanvang: 13.30 uur Opgave vóór 15 april bij Jannie Heida, telnr. 0593 522971 of secr.vrouwenvannu.beilen@gmail.com  Agenda - Provinciale vergadering op 24 april 2024 1.   Opening door de voorzitter 2.   Notulen 3.   Mededelingen 4.   Mededelingen Landelijk Bestuur 5.   Financieel verslag 2023 6.   Verslag kascommissie 7.   Begroting 2024 8.   Benoeming reserve kascommissielid 9.   Benoeming ledenraadslid en plaatsvervangend ledenraadslid 10.        Afscheid commissie en voorstellen nieuwe commissieleden 11.        Afscheid José Houben en Ineke Westerveen 12.        Rondvraag 13.        Sluiting vergadering Verrassing!     Op Stap 23 mei 2024 een rondwandeling in Meppel met gids De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Opgave vóór 17 april bij Diet Klasen: tel.0593-524954 of geertdietklasen@gmail.com Vertrek: 13.00 uur vanaf de sporthal. Kosten:€ 8,00 p.p. inclusief reiskosten. Consumptie is voor eigen rekening. Kun je rijden geef het even door bij opgave.     Op Stap De jaarlijkse fietsdag is op 4 september 2024. Noteer het vast in uw agenda. Nadere info volgt.     Agrarische dagen Donderdag 26 september, reservedag dinsdag 1 oktober in Gees. Locatie: Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863PB Gees. Programma: Bezoek Coöperatieve Blauwe Bes Drenthe Geesbrug.          Bezoek Stal De Koetsoever Geesbrug.          Bezoek Biologisch Akkerbouw/Vollegrondsgroentebedrijf Oosterhesselen.          Bezoek Melkveebedrijf Mts. Schuttenbeld Noord-Sleen. Kosten € 40,00 p.p. Opgave: vóór 15 juni bij Aartje Robbemant, tel 0618187381 of email: aartje.robbemont@gmail.com   Bij opgave vermelden: naam, telefoonnummer, dieetwensen en of je een auto ter beschikking hebt. Betalen: vóór 1 augustus op bankrekeningnr: NL 06 RABO 036 5062 70 t.n.v. Vrouwen van Nu Beilen o.v.v. Agrarische dag. Na ontvangst van uw betaling, is de deelname definitief. U neemt deel op eigen risico.     Zomerreis alleenstaanden  17 -24 juni 2024   Wasserliesch, Duitsland Deze reis is VOL   Bus dagtocht alleenstaanden 13 juli Vertrek 09:30 uur  Oude Postweg, 7963 RA Spier, parkeerplaats bij de Boslounge (van der Valk) Kosten: € 85,00. s.v.p. voor 30 juni op bankrek.nr. NL 68 RABO 0116546077 t.n.v. Vrouwen van Nu inz. com.alleenst.afd.Drenthe (o.v.v. naam en activiteit)  NB: contante betaling niet mogelijk. Opgave voor 30 juni bij: Trijn Slomp, tel. 0599-235476,of bij Emmy Slagter tel. 0592-409979, e-mail: commissiealleenstaandendrenthe@gmail.com Bestemming: Museumboerderij Staphorst en Oude Ambachten en Speelgoedmuseum Terschuur Museum Staphorst laat zien hoe er vroeger in het dorp gewoond, gewerkt en geleefd werd. In het Ambachtenmuseum vind je een rijke verzameling van 160 ambachten, winkeltjes en compleet ingerichte werkplaatsen. Het speelgoedmuseum laat speelgoed zien waar wij in onze jonge jaren mee zijn opgegroeid. Hierna rijden we naar Terwolde waar we bij Brasserie Kriebelz de dag afsluiten met een heerlijk “dekselse pannetjes” diner. Rond 20.15 verwachten we weer terug te zijn op de parkeerplaats bij Spier. Mocht je na opgave verhinderd zijn dan worden de kosten voor de bus in rekening gebracht. Je mag wel voor vervanging zorgen. De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei 2024