Namens het bestuur

Beste Vrouwen van Nu,

Voor jullie ligt het nieuwe programmaboekje.

 

Alle data voor dit jaar zijn vermeld, maar wat er elke keer te doen is, is nog niet helemaal duidelijk. In de loop van dit jaar zal ik dat mededelen.

 

Sinds anderhalf jaar komen we ‘s middags bij elkaar en gelukkig is dat een goede keus gebleken. Voor velen is het prettig tegen de avond weer thuis te zijn.

 

We proberen er ook dit jaar een goed jaar van te maken. Gelukkig bestaan de tuinclub, hobbyclub en de leeskring  nog steeds, al zou de leeskring graag  enkele nieuwe leden willen verwelkomen want de groep is wel klein geworden.

 

 

Laten we er weer een gezellig en leerzaam jaar van maken!

 

 

Namens het bestuur,

Mien Wensink

 

januari 2024