Lief en leed

Elke maand kunt u, als u naar onze afdelingsavond komt, een kleine bijdrage deponeren in ons busje van Lief en Leed.

Het geld wordt gebruikt voor: Een kaart of een bloemetje bij ziekte en andere gebeurtenissen; een attentie aan 80-, 85-, en 90- jarigen, de tussenliggende jaren wordt er een kaart gestuurd.

Mocht u iets horen over Lief of Leed van onze leden geef dit door aan ons bestuurslid Corry van Lief en Leed, of aan uw contactvrouw. Corry verzorgt de attenties.