Leeskringen

Er zijn twee leeskringen.
Eens in de vier à vijf weken komen de lezers bij elkaar om een gelezen boek te bespreken.
De leden zorgen (in overleg met elkaar) zelf voor de boeken en de achtergrondinformatie,
zonodig met behulp van de bibliotheekmedewerkers van Brummen en gebruik van het internet.