De Kunst van bewegen!

Aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar 2023-2024 ontvangt u dit jaarboekje van het bestuur van de Vrouwen van Nu, afdeling Eefde.

Wij zijn als bestuur blij met de inzet van o.a. de contactdames en de dames van de activiteitencommissies. Het maakt ons werk gemakkelijker!

Toch willen wij u vragen om ook eens een paar jaar mee te draaien in ons bestuur. Vele handen maken licht werk en het is heel inspirerend!

Het jaarthema, door het landelijk bestuur ons aangereikt, is De kunst van bewegen

Een gezonde vereniging is voortdurend in beweging. Iedereen beweegt op haar manier, ook binnen de afdeling. Verenigingen vormen het kloppend hart van onze gemeenschappen. Het zijn plekken waar wij, ongeacht onze achtergrond of opleidingsniveau, elkaar ontmoeten, naar elkaar omzien en begrip hebben voor elkaar. Samen mee doen geeft voldoening en gezelligheid.

Wij hebben een nieuw en gevarieerd programma samengesteld. Er is voor elk wat wils! Het bestuur gaat ervoor! Samen met u! Wij hopen elkaar in september weer in goede gezondheid te ontmoeten!

Hartelijke groet, namens het bestuur,

Eelke Meijer - Boer, voorzitter.