Leesgroep Beilen

Wij zijn van start gegaan, op 7december  hadden wij met tot nu toe 7 dames in het buurthuis de Raat onze eerste bijeenkomst Het doel van onze leesgroep is het gezamenlijk lezen van hetzelfde boek. Na deze gelezen te hebben komen we bij elkaar om over de inhoud van het boek te praten. De keuze van de te lezen boeken wordt in samenspraak bepaald, waarbij wij rekening houden met de wensen van de deelnemers van de leesgroep. Op 26 februari gaan wij ons eerst gelezen boek bespreken en hopen op een mooi en leerzame middag. Namens de leesgroep, Gerda Hoving