oprichting:

Onze vereniging is opgericht 11 december 1931.

Fietsen bij zomerdag
Vanaf mei t/m half oktober gaan we iedere dinsdagmiddag fietsen, vertrek om 13.30 uur vanaf ons dorpshuis.
Het is niet verplicht om iedere dinsdag te fietsen. Als je zin hebt ga je mee.
Fietscommissie: Trijntje Jansen, tel. 261505

Fietsdag:
Ons jaarlijkse fietsdag wordt georganiseerd door het bestuur. We fietsen dan de gehele dag, gaan  iets bekijken, samen eten enz.

Kascontrole 2025:
Voor de jaarvergadering in februari gaan Dina Homan en Trijntje Jansen de kas nakijken.

Agrarische commissie:
Jannie Dekker, tel. 261586