Jubileum 2024

Tijdens de jaarvergadering 2024 in Roswinkel was er aandacht
voor het jubileum van 4 dames:
Henny Stoffers 65 jaar lid
Ria Koeze 25 jaar lid
Maria de Wildt 25 jaar lid en tot slot
Jenny Lensink 12 1/2 jaar lid.
Dames van harte gefeliciteerd

Er waren twee dames aanwezig t.w. Jenny en Maria
De andere dames worden op een ander moment in de schijnwerpers gezet