Denktank

Wat is de bedoeling van de Denktank

Vrouwen van nu wil graag vernieuwen. Onze vereniging in ieder geval aantrekkelijker maken voor jongere vrouwen. Hiervoor zijn ideeën nodig om te kijken hoe wij de vereniging zo aanlokkelijk mogelijk kunnen maken zodat jongere vrouwen zich bij ons aansluiten.

De Denktank bestaat uit het bestuur, aangevuld met leden uit de vereniging. De Denktank vergadert ieder jaar in maart om te zien of wij als Vrouwen van Nu op de goede weg zijn, of dat er vernieuwingen doorgevoerd moeten worden. Vanuit de Denktank is er in maart 2023 een workshopcommissie gevormd. De workshopcommissie heeft al een 3-tal leuke activiteiten georganiseerd die goed in de smaak vielen.