Contact-Gastvrouwen op de afdelingsavonden

Wat doet een contactvrouw?

·   Programmaboekje rondbrengen.

·   Nieuwe leden een bezoekje brengen en iets vertellen over het reilen en zeilen van onze afdeling.

·   Namen van zieken, jubilea en overlijden doorgeven aan het bestuurslid van Lief en Leed.

·   Eén afdelingsavond in het seizoen samen met haar groep de koffie en bloemen verzorgen.

·   De lijst staat in het boekje vermeld.

·   Vragen aan haar groep voor nieuwe ideeën voor afdelingsavonden of cursussen en doorgeven aan bestuur.

·   Eenmaal per jaar omstreeks januari/februari komen het bestuur en de contactvrouwen bij elkaar om ervaringen en ideeën voor het volgende seizoen uit te wisselen.