Bijeenkomst maandag 9 oktober 2023 “Vrouwenhart”

Het hart op de tong, Een klein hartje, Het hart op de goedeplaats, Iets op het hart hebben, Aan het hart gaan, met de handop het hart, etc.Marieke opent de avond en kan hierin natuurlijk nietvoorbijgaan aan alle oorlogsellende om ons heen maar het isook de oogstmaand, de wijnmaand, de kinderboekenmaandenz.Was u er niet op maandag 9 oktober? Dan hebt u gloeiendpech gehad. En waar was u dan niet. Ik zal het u vertellen.Maandag 9 oktober hadden wij, Vrouwen van NU Odoorn eenlezing van mevr. Dr. T.M.S Valentijn, cardioloog te Assen.Er was een grote opkomst; wij zijn immers de doelgroep. Hetging nl. over het vrouwenhart. En natuurlijk zijn we angstig omwat ons mogelijk in de toekomst kan overkomen. Het hart isimmers de machine van ons lichaam. Een lichaam dat vaak nietmeer zo heel jong is. En natuurlijk willen we niet horen dat wemeestal veel te dik zijn, niet gezond eten, te weinig bewegen.Over de meeste dingen die mevr. Valentijn verteld weten weeen heel klein beetje maar lang niet genoeg.Stress is een hele belangrijke factor, maar wat kun je er aandoen. Je doet je best om te ontspannen, maar dat lukt vaakniet.Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten.Het is heel zinnig om 1x per jaar je bloeddruk te laten metenwant daaruit kan heel veel gelezen worden.Vrouwen die zwangerschapsproblemen hebben gehad, kunnenop latere leeftijd hartproblemen ontwikkelen.Dr. Valentijn geeft ons wat cijfers, en Marieke merkt op dat wevast allemaal met de centimeter aan de gang gaan als wethuiskomen en dat klopt.Na de pauze wordt er een komisch filmpje gedraaid met 3actrices die moeten uitbeelden wat ze denken hoe eenhartaanval eruit kan zien. Heel grappig, maar niemand had hetgoed. Het is niet éen vorm waarmee een hartaanval zich uit.Allerlei vormen maar ook maagklachten en misselijk zijn komenveel voor. Wonderlijk is het om te horen dat het dotteren en het zetten vaneen stent ongeveer hetzelfde zijn, een bloedvat verdraagt 18bar, een autoband maar 2 bar. Een stent zit vol met medicijnenvoor het eerste half jaar, daarna krijg je opnieuwbloedverdunners.Beide behandelingen zijn operaties en zeker geen kleineingreep.Topsporters hebben soms een vergroot hart, wat mogelijk eenoorzaak kan zijn voor een hartstilstand.Er zijn natuurlijk ook een heleboel vragen en Marianne Gutterlaat nog even haar hartenlap zien, heel mooi gemaakt.Al met al een heel leerzame en “hartverwarmende” avond.Een groot compliment voor Dr. Valentijn, die dit onderwerpprachtig en duidelijk voor het voetlicht bracht. Heel ergbedankt. We nodigen haar nu alvast uit voor het vervolg van ditverhaal.Marieke sluit de bijeenkomst. N.B. bij thuiskomst heb ik gelijkgemeten, t’ ken net.De novemberbijeenkomst is op de 13 deHet hart op de tong, Een klein hartje, Het hart op de goedeplaats, Iets op het hart hebben, Aan het hart gaan, met de handop het hart, etc.Marieke opent de avond en kan hierin natuurlijk nietvoorbijgaan aan alle oorlogsellende om ons heen maar het isook de oogstmaand, de wijnmaand, de kinderboekenmaandenz.Was u er niet op maandag 9 oktober? Dan hebt u gloeiendpech gehad. En waar was u dan niet. Ik zal het u vertellen.Maandag 9 oktober hadden wij, Vrouwen van NU Odoorn eenlezing van mevr. Dr. T.M.S Valentijn, cardioloog te Assen.Er was een grote opkomst; wij zijn immers de doelgroep. Hetging nl. over het vrouwenhart. En natuurlijk zijn we angstig omwat ons mogelijk in de toekomst kan overkomen. Het hart isimmers de machine van ons lichaam. Een lichaam dat vaak nietmeer zo heel jong is. En natuurlijk willen we niet horen dat wemeestal veel te dik zijn, niet gezond eten, te weinig bewegen.Over de meeste dingen die mevr. Valentijn verteld weten weeen heel klein beetje maar lang niet genoeg.Stress is een hele belangrijke factor, maar wat kun je er aandoen. Je doet je best om te ontspannen, maar dat lukt vaakniet.Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten.Het is heel zinnig om 1x per jaar je bloeddruk te laten metenwant daaruit kan heel veel gelezen worden.Vrouwen die zwangerschapsproblemen hebben gehad, kunnenop latere leeftijd hartproblemen ontwikkelen.Dr. Valentijn geeft ons wat cijfers, en Marieke merkt op dat wevast allemaal met de centimeter aan de gang gaan als wethuiskomen en dat klopt.Na de pauze wordt er een komisch filmpje gedraaid met 3actrices die moeten uitbeelden wat ze denken hoe eenhartaanval eruit kan zien. Heel grappig, maar niemand had hetgoed. Het is niet éen vorm waarmee een hartaanval zich uit.Allerlei vormen maar ook maagklachten en misselijk zijn komenveel voor. Wonderlijk is het om te horen dat het dotteren en het zetten vaneen stent ongeveer hetzelfde zijn, een bloedvat verdraagt 18bar, een autoband maar 2 bar. Een stent zit vol met medicijnenvoor het eerste half jaar, daarna krijg je opnieuwbloedverdunners.Beide behandelingen zijn operaties en zeker geen kleineingreep.Topsporters hebben soms een vergroot hart, wat mogelijk eenoorzaak kan zijn voor een hartstilstand.Er zijn natuurlijk ook een heleboel vragen en Marianne Gutterlaat nog even haar hartenlap zien, heel mooi gemaakt.Al met al een heel leerzame en “hartverwarmende” avond.Een groot compliment voor Dr. Valentijn, die dit onderwerpprachtig en duidelijk voor het voetlicht bracht. Heel ergbedankt. We nodigen haar nu alvast uit voor het vervolg van ditverhaal.Marieke sluit de bijeenkomst. N.B. bij thuiskomst heb ik gelijkgemeten, t’ ken net.De novemberbijeenkomst is op de 13 deHet hart op de tong, Een klein hartje, Het hart op de goedeplaats, Iets op het hart hebben, Aan het hart gaan, met de handop het hart, etc.Marieke opent de avond en kan hierin natuurlijk nietvoorbijgaan aan alle oorlogsellende om ons heen maar het isook de oogstmaand, de wijnmaand, de kinderboekenmaandenz.Was u er niet op maandag 9 oktober? Dan hebt u gloeiendpech gehad. En waar was u dan niet. Ik zal het u vertellen.Maandag 9 oktober hadden wij, Vrouwen van NU Odoorn eenlezing van mevr. Dr. T.M.S Valentijn, cardioloog te Assen.Er was een grote opkomst; wij zijn immers de doelgroep. Hetging nl. over het vrouwenhart. En natuurlijk zijn we angstig omwat ons mogelijk in de toekomst kan overkomen. Het hart isimmers de machine van ons lichaam. Een lichaam dat vaak nietmeer zo heel jong is. En natuurlijk willen we niet horen dat wemeestal veel te dik zijn, niet gezond eten, te weinig bewegen.Over de meeste dingen die mevr. Valentijn verteld weten weeen heel klein beetje maar lang niet genoeg.Stress is een hele belangrijke factor, maar wat kun je er aandoen. Je doet je best om te ontspannen, maar dat lukt vaakniet.Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten.Het is heel zinnig om 1x per jaar je bloeddruk te laten metenwant daaruit kan heel veel gelezen worden.Vrouwen die zwangerschapsproblemen hebben gehad, kunnenop latere leeftijd hartproblemen ontwikkelen.Dr. Valentijn geeft ons wat cijfers, en Marieke merkt op dat wevast allemaal met de centimeter aan de gang gaan als wethuiskomen en dat klopt.Na de pauze wordt er een komisch filmpje gedraaid met 3actrices die moeten uitbeelden wat ze denken hoe eenhartaanval eruit kan zien. Heel grappig, maar niemand had hetgoed. Het is niet éen vorm waarmee een hartaanval zich uit.Allerlei vormen maar ook maagklachten en misselijk zijn komenveel voor. Wonderlijk is het om te horen dat het dotteren en het zetten vaneen stent ongeveer hetzelfde zijn, een bloedvat verdraagt 18bar, een autoband maar 2 bar. Een stent zit vol met medicijnenvoor het eerste half jaar, daarna krijg je opnieuwbloedverdunners.Beide behandelingen zijn operaties en zeker geen kleineingreep.Topsporters hebben soms een vergroot hart, wat mogelijk eenoorzaak kan zijn voor een hartstilstand.Er zijn natuurlijk ook een heleboel vragen en Marianne Gutterlaat nog even haar hartenlap zien, heel mooi gemaakt.Al met al een heel leerzame en “hartverwarmende” avond.Een groot compliment voor Dr. Valentijn, die dit onderwerpprachtig en duidelijk voor het voetlicht bracht. Heel ergbedankt. We nodigen haar nu alvast uit voor het vervolg van ditverhaal.Marieke sluit de bijeenkomst. N.B. bij thuiskomst heb ik gelijkgemeten, t’ ken net.De novemberbijeenkomst is op de 13 deHet hart op de tong, Een klein hartje, Het hart op de goedeplaats, Iets op het hart hebben, Aan het hart gaan, met de handop het hart, etc.Marieke opent de avond en kan hierin natuurlijk nietvoorbijgaan aan alle oorlogsellende om ons heen maar het isook de oogstmaand, de wijnmaand, de kinderboekenmaandenz.Was u er niet op maandag 9 oktober? Dan hebt u gloeiendpech gehad. En waar was u dan niet. Ik zal het u vertellen.Maandag 9 oktober hadden wij, Vrouwen van NU Odoorn eenlezing van mevr. Dr. T.M.S Valentijn, cardioloog te Assen.Er was een grote opkomst; wij zijn immers de doelgroep. Hetging nl. over het vrouwenhart. En natuurlijk zijn we angstig omwat ons mogelijk in de toekomst kan overkomen. Het hart isimmers de machine van ons lichaam. Een lichaam dat vaak nietmeer zo heel jong is. En natuurlijk willen we niet horen dat wemeestal veel te dik zijn, niet gezond eten, te weinig bewegen.Over de meeste dingen die mevr. Valentijn verteld weten weeen heel klein beetje maar lang niet genoeg.Stress is een hele belangrijke factor, maar wat kun je er aandoen. Je doet je best om te ontspannen, maar dat lukt vaakniet.Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten.Het is heel zinnig om 1x per jaar je bloeddruk te laten metenwant daaruit kan heel veel gelezen worden.Vrouwen die zwangerschapsproblemen hebben gehad, kunnenop latere leeftijd hartproblemen ontwikkelen.Dr. Valentijn geeft ons wat cijfers, en Marieke merkt op dat wevast allemaal met de centimeter aan de gang gaan als wethuiskomen en dat klopt.Na de pauze wordt er een komisch filmpje gedraaid met 3actrices die moeten uitbeelden wat ze denken hoe eenhartaanval eruit kan zien. Heel grappig, maar niemand had hetgoed. Het is niet éen vorm waarmee een hartaanval zich uit.Allerlei vormen maar ook maagklachten en misselijk zijn komenveel voor. Wonderlijk is het om te horen dat het dotteren en het zetten vaneen stent ongeveer hetzelfde zijn, een bloedvat verdraagt 18bar, een autoband maar 2 bar. Een stent zit vol met medicijnenvoor het eerste half jaar, daarna krijg je opnieuwbloedverdunners.Beide behandelingen zijn operaties en zeker geen kleineingreep.Topsporters hebben soms een vergroot hart, wat mogelijk eenoorzaak kan zijn voor een hartstilstand.Er zijn natuurlijk ook een heleboel vragen en Marianne Gutterlaat nog even haar hartenlap zien, heel mooi gemaakt.Al met al een heel leerzame en “hartverwarmende” avond.Een groot compliment voor Dr. Valentijn, die dit onderwerpprachtig en duidelijk voor het voetlicht bracht. Heel ergbedankt. We nodigen haar nu alvast uit voor het vervolg van ditverhaal.Marieke sluit de bijeenkomst. N.B. bij thuiskomst heb ik gelijkgemeten, t’ ken net.De novemberbijeenkomst is op de 13 deHet hart op de tong, Een klein hartje, Het hart op de goedeplaats, Iets op het hart hebben, Aan het hart gaan, met de handop het hart, etc.Marieke opent de avond en kan hierin natuurlijk nietvoorbijgaan aan alle oorlogsellende om ons heen maar het isook de oogstmaand, de wijnmaand, de kinderboekenmaandenz.Was u er niet op maandag 9 oktober? Dan hebt u gloeiendpech gehad. En waar was u dan niet. Ik zal het u vertellen.Maandag 9 oktober hadden wij, Vrouwen van NU Odoorn eenlezing van mevr. Dr. T.M.S Valentijn, cardioloog te Assen.Er was een grote opkomst; wij zijn immers de doelgroep. Hetging nl. over het vrouwenhart. En natuurlijk zijn we angstig omwat ons mogelijk in de toekomst kan overkomen. Het hart isimmers de machine van ons lichaam. Een lichaam dat vaak nietmeer zo heel jong is. En natuurlijk willen we niet horen dat wemeestal veel te dik zijn, niet gezond eten, te weinig bewegen.Over de meeste dingen die mevr. Valentijn verteld weten weeen heel klein beetje maar lang niet genoeg.Stress is een hele belangrijke factor, maar wat kun je er aandoen. Je doet je best om te ontspannen, maar dat lukt vaakniet.Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten.Het is heel zinnig om 1x per jaar je bloeddruk te laten metenwant daaruit kan heel veel gelezen worden.Vrouwen die zwangerschapsproblemen hebben gehad, kunnenop latere leeftijd hartproblemen ontwikkelen.Dr. Valentijn geeft ons wat cijfers, en Marieke merkt op dat wevast allemaal met de centimeter aan de gang gaan als wethuiskomen en dat klopt.Na de pauze wordt er een komisch filmpje gedraaid met 3actrices die moeten uitbeelden wat ze denken hoe eenhartaanval eruit kan zien. Heel grappig, maar niemand had hetgoed. Het is niet éen vorm waarmee een hartaanval zich uit.Allerlei vormen maar ook maagklachten en misselijk zijn komenveel voor. Wonderlijk is het om te horen dat het dotteren en het zetten vaneen stent ongeveer hetzelfde zijn, een bloedvat verdraagt 18bar, een autoband maar 2 bar. Een stent zit vol met medicijnenvoor het eerste half jaar, daarna krijg je opnieuwbloedverdunners.Beide behandelingen zijn operaties en zeker geen kleineingreep.Topsporters hebben soms een vergroot hart, wat mogelijk eenoorzaak kan zijn voor een hartstilstand.Er zijn natuurlijk ook een heleboel vragen en Marianne Gutterlaat nog even haar hartenlap zien, heel mooi gemaakt.Al met al een heel leerzame en “hartverwarmende” avond.Een groot compliment voor Dr. Valentijn, die dit onderwerpprachtig en duidelijk voor het voetlicht bracht. Heel ergbedankt. We nodigen haar nu alvast uit voor het vervolg van ditverhaal.Marieke sluit de bijeenkomst. N.B. bij thuiskomst heb ik gelijkgemeten, t’ ken net.De novemberbijeenkomst is op de 13 deHet hart op de tong, Een klein hartje, Het hart op de goedeplaats, Iets op het hart hebben, Aan het hart gaan, met de handop het hart, etc.Marieke opent de avond en kan hierin natuurlijk nietvoorbijgaan aan alle oorlogsellende om ons heen maar het isook de oogstmaand, de wijnmaand, de kinderboekenmaandenz.Was u er niet op maandag 9 oktober? Dan hebt u gloeiendpech gehad. En waar was u dan niet. Ik zal het u vertellen.Maandag 9 oktober hadden wij, Vrouwen van NU Odoorn eenlezing van mevr. Dr. T.M.S Valentijn, cardioloog te Assen.Er was een grote opkomst; wij zijn immers de doelgroep. Hetging nl. over het vrouwenhart. En natuurlijk zijn we angstig omwat ons mogelijk in de toekomst kan overkomen. Het hart isimmers de machine van ons lichaam. Een lichaam dat vaak nietmeer zo heel jong is. En natuurlijk willen we niet horen dat wemeestal veel te dik zijn, niet gezond eten, te weinig bewegen.Over de meeste dingen die mevr. Valentijn verteld weten weeen heel klein beetje maar lang niet genoeg.Stress is een hele belangrijke factor, maar wat kun je er aandoen. Je doet je best om te ontspannen, maar dat lukt vaakniet.Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten.Het is heel zinnig om 1x per jaar je bloeddruk te laten metenwant daaruit kan heel veel gelezen worden.Vrouwen die zwangerschapsproblemen hebben gehad, kunnenop latere leeftijd hartproblemen ontwikkelen.Dr. Valentijn geeft ons wat cijfers, en Marieke merkt op dat wevast allemaal met de centimeter aan de gang gaan als wethuiskomen en dat klopt.Na de pauze wordt er een komisch filmpje gedraaid met 3actrices die moeten uitbeelden wat ze denken hoe eenhartaanval eruit kan zien. Heel grappig, maar niemand had hetgoed. Het is niet éen vorm waarmee een hartaanval zich uit.Allerlei vormen maar ook maagklachten en misselijk zijn komenveel voor. Wonderlijk is het om te horen dat het dotteren en het zetten vaneen stent ongeveer hetzelfde zijn, een bloedvat verdraagt 18bar, een autoband maar 2 bar. Een stent zit vol met medicijnenvoor het eerste half jaar, daarna krijg je opnieuwbloedverdunners.Beide behandelingen zijn operaties en zeker geen kleineingreep.Topsporters hebben soms een vergroot hart, wat mogelijk eenoorzaak kan zijn voor een hartstilstand.Er zijn natuurlijk ook een heleboel vragen en Marianne Gutterlaat nog even haar hartenlap zien, heel mooi gemaakt.Al met al een heel leerzame en “hartverwarmende” avond.Een groot compliment voor Dr. Valentijn, die dit onderwerpprachtig en duidelijk voor het voetlicht bracht. Heel ergbedankt. We nodigen haar nu alvast uit voor het vervolg van ditverhaal.Marieke sluit de bijeenkomst. N.B. bij thuiskomst heb ik gelijkgemeten, t’ ken net.De novemberbijeenkomst is op de 13 deHet hart op de tong, Een klein hartje, Het hart op de goedeplaats, Iets op het hart hebben, Aan het hart gaan, met de handop het hart, etc.Marieke opent de avond en kan hierin natuurlijk nietvoorbijgaan aan alle oorlogsellende om ons heen maar het isook de oogstmaand, de wijnmaand, de kinderboekenmaandenz.Was u er niet op maandag 9 oktober? Dan hebt u gloeiendpech gehad. En waar was u dan niet. Ik zal het u vertellen.Maandag 9 oktober hadden wij, Vrouwen van NU Odoorn eenlezing van mevr. Dr. T.M.S Valentijn, cardioloog te Assen.Er was een grote opkomst; wij zijn immers de doelgroep. Hetging nl. over het vrouwenhart. En natuurlijk zijn we angstig omwat ons mogelijk in de toekomst kan overkomen. Het hart isimmers de machine van ons lichaam. Een lichaam dat vaak nietmeer zo heel jong is. En natuurlijk willen we niet horen dat wemeestal veel te dik zijn, niet gezond eten, te weinig bewegen.Over de meeste dingen die mevr. Valentijn verteld weten weeen heel klein beetje maar lang niet genoeg.Stress is een hele belangrijke factor, maar wat kun je er aandoen. Je doet je best om te ontspannen, maar dat lukt vaakniet.Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten.Het is heel zinnig om 1x per jaar je bloeddruk te laten metenwant daaruit kan heel veel gelezen worden.Vrouwen die zwangerschapsproblemen hebben gehad, kunnenop latere leeftijd hartproblemen ontwikkelen.Dr. Valentijn geeft ons wat cijfers, en Marieke merkt op dat wevast allemaal met de centimeter aan de gang gaan als wethuiskomen en dat klopt.Na de pauze wordt er een komisch filmpje gedraaid met 3actrices die moeten uitbeelden wat ze denken hoe eenhartaanval eruit kan zien. Heel grappig, maar niemand had hetgoed. Het is niet éen vorm waarmee een hartaanval zich uit.Allerlei vormen maar ook maagklachten en misselijk zijn komenveel voor. Wonderlijk is het om te horen dat het dotteren en het zetten vaneen stent ongeveer hetzelfde zijn, een bloedvat verdraagt 18bar, een autoband maar 2 bar. Een stent zit vol met medicijnenvoor het eerste half jaar, daarna krijg je opnieuwbloedverdunners.Beide behandelingen zijn operaties en zeker geen kleineingreep.Topsporters hebben soms een vergroot hart, wat mogelijk eenoorzaak kan zijn voor een hartstilstand.Er zijn natuurlijk ook een heleboel vragen en Marianne Gutterlaat nog even haar hartenlap zien, heel mooi gemaakt.Al met al een heel leerzame en “hartverwarmende” avond.Een groot compliment voor Dr. Valentijn, die dit onderwerpprachtig en duidelijk voor het voetlicht bracht. Heel ergbedankt. We nodigen haar nu alvast uit voor het vervolg van ditverhaal.Marieke sluit de bijeenkomst. N.B. bij thuiskomst heb ik gelijkgemeten, t’ ken net.