Contributie en ledenadministratie

De contributie voor 2024 bedraagt € 65,00

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december 2024.

De contributie wordt geïnd door de landelijke organisatie.

De factuur wordt met het december nummer van het ledenblad meegestuurd samen met de ledenpas.

De verdeling van de contributie is als volgt: 

·   Afdelingskas            € 33,80

·   Landelijk                  € 26,20

·   Provinciaal               €   5,00

Uit de afdelingskas worden alle activiteiten van afdelingsavonden betaald, maar ook het drukwerk (o.a. ons programmaboekje en de nieuwsbrief), de zaalhuur, telefoonkosten, administratie, reiskosten en representatiekosten.

Opzeggen lidmaatschap: Het opzeggen van uw lidmaatschap moet schriftelijk of via e-mail gebeuren bij Bertha Leusink vóór 15 oktober. Dit i.v.m. afmelden aan het landelijk bureau.

Adreswijziging: Bertha verzorgt de ledenadministratie, dus ook een adreswijziging kunt u aan haar doorgeven: ahleusink@telfort.nl