Info:

Contributie  2024
De contributie 2024 is door de ledenraad vastgesteld op € 65. Dit is inclusief de afdracht aan het landelijk en aan de provincie ( € 35 ) en  het abonnement op “Vrouwen van Nu”.

De rekening hiervoor kreeg u in een brief bij het laatste nummer van het magazine tezamen met het lidnummer voor 2024. U moet vóór maart betalen. Betaalt u via automatische incasso dan krijgt u geen aparte rekening.

Opzegging van uw lidmaatschap graag schriftelijk vóór 15 september aan Nel Wunderink. Ook uw adreswijziging kunt u aan haar doorgeven.

 

Activiteiten

Deelname aan activiteiten van da afdeling gebeurt op eigen risico.

 

Onze Ring

In de provincie Gelderland zijn de afdelingen van Vrouwen van Nu samengevoegd in ringverband. Onze afdeling vormt samen met Brummen, Twello, Voorst en Wilp: ring 5.

 

Doelstelling Vrouwen van Nu

Wij willen:

- Elkaar ontmoeten;
- Creativiteit ontplooien;
- Aan persoonlijke ontwikkeling werken;
- Met krachtige stem deelnemen aan hedendaagse ontwikkelingen.