MEDEDELINGEN

Van de bestuurstafel

Op woensdag 21 maart zijn wij uitgenodigd bij Passage voor een gezamenlijke avond. Op deze avond zal de heer Otto Keizer, werkzaam bij het bijstandsteam USAR, een lezing geven. De specialisatie van zijn werk is het uitvoeren van reddingswerkzaamheden bij aardbevingen en instortingen. Het werk van USAR kan plaatsvinden over heel de wereld, maar ook binnen Nederland.

Als er een ramp of ongeval is gebeurd, waarbij mensen ingesloten of bedolven zijn, wordt dit specialistische bijstandsteam ingezet. Onder de moeilijkste omstandigheden voeren zij hun werkzaamheden uit. De heer Keizer laat belevenissen zien van uitzendingen naar Pakistan, Haïti, Nepal en Sint Maarten.

Wij hopen van harte dat veel dames de bijeenkomst zullen bijwonen. De avond wordt gehouden in “De Zespunt”, Molenlaan 1a te Moordrecht. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. Aanvang avond 20.00 uur.

 

Let op! Let op!

Betaling contributie 2018

Er zijn enkele leden die hun contributie nog niet hebben betaald.
De contributie voor 2018 bedraagt € 51,50. Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op bankrekening IBAN nr. NL40RABO 0343063697 t.n.v. penn.meester NBvP, Vrouwen van Nu, Moordrecht. De contributie is inclusief het abonnement op het magazine “Vrouwen van Nu”.

 

Bij voorbaat dank, de Penningmeester

 

Vreugde- en verdrietpot

Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van ziekte of ziekenhuisverblijf van de leden, maar ook van blijde gebeurtenissen. Stuur s.v.p. een kaartje bij bijv. een huwelijksjubileum naar Nel Spijker,
Zwanendreef 3,tel. 0182-378215.

Er ging een bloemetje of kaartje naar 
mevr. J. van’t Hart, mevr. R. Hoogendoorn,
mevr. R. van Gennep en mevr. J. Hertog.

Bedankje

Hartelijk bedankt voor de attentie en mooie bos bloemen die ik mocht ontvangen t.g.v. mijn 40-jarig lidmaatschap van de Vrouwen van Nu.

Tiny Buitelaar

 

Kopij voor de flyer van januari kunt u inleveren vóór 29 maart 2018