MEDEDELINGEN

PRAKTISCHE ZAKEN

Voor alle bijeenkomsten geldt:

* Uiteraard er van uitgaande dat het mogelijk is vanwege de coronaproblematiek.

* Als u verschijnselen van corona heeft doe dan eerst een test of blijft u dan alstublieft thuis.

* Bij binnenkomst moet verplicht een vaccinatiebewijs worden getoond. Dit kan per app, op papier of met het vaccinatieboekje..
 

* Vanaf oktober worden bij de entree weer 2 consumptiebonnen verstrekt voor € 3,50.

Graag met gepast geld betalen.
* Introducees zijn welkom en betalen €5,00.   

 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Op 29 september hebben we in De Zespunt een geanimeerde avond gehad, samen met 32 leden die de regen hadden getrotseerd. Gerdien Tober heeft als coördinator verteld over de stand van zaken bij onze vereniging. Ongeveer 20 vrouwen zijn actief bij de fiets-, tuin-, lees- en kaartclub, de reiscommissie, de ouderen­werkgroep, de redactie, de website, de contactvrouwen en het bestuur. Voor het komend seizoen zijn de avonden in januari en april 2022 nog niet ingevuld. Het zou fijn zijn als enkele vrouwen zich willen inzetten om hier interessante en/of leuke avonden van te maken. Ook worden 1 of 2 vrouwen gezocht die bijv. bioscoop- of  theaterbezoek voor een groepje willen regelen. Er zijn al 4 vrouwen die spontaan willen meewerken om een stukje over de avonden te schrijven. Zoals Gerdien al vertelde blijft zij in februari met Gerda over als bestuur. Dit is een te kleine basis voor een goed lopende vereniging. Het is nodig dat er hulp komt vanuit de leden anders moeten we toch echt de vereniging alsnog eind 2022 opheffen. Als we zien hoeveel personen er deze zomer tijdens de koffieochtend en op de verenigings­avond waren, dan moet er toch genoeg animo zijn om te proberen een goede doorstart te maken en bovendien wat extra aanwas te krijgen.

VREUGDE- EN VERDRIETPOT
Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van ziekte of ziekenhuisverblijf van de leden. Ook van blijde gebeurtenissen, o.a. bij 25- of 40-jarig huwelijk of een jubileum. Graag een berichtje doorgeven aan Nel Spijker, Zwanendreef 3, 0182-378215.

Een bloemetje of kaartje ging naar Adri Harteveld en Rita Hoogendoorn.

BEDANKJES

Wat een leuke verrassing.
Voor ons zestig- jarig huwelijksfeest kregen we een prachtige plantenbak van Vrouwen van Nu, bezorgd door Nel.

Nogmaals bedankt.
Nelly en Jan de Bruin

Heel hartelijk bedankt voor de kaart en de aardige attentie!
Hartelijke groeten,
Adri Harteveld

 

VAN DE PENNINGMEESTER

LIDMAATSCHAP 2022 VROUWEN VAN NU, afd. MOORDRECHT

Het lidmaatschap van Vrouwen van Nu loopt van 1 januari t/m 31 december. Zoals elk jaar moeten we op tijd aan het Landelijk Bureau opgeven of er wijzigingen zijn. Daarom is het belangrijk dat leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dat doen vóór vrijdag 22 oktober 2021.  Dit kan via emailadres: vrouwenvannumoordrecht@gmail.com of schriftelijk bij onze secretaris Renny Boon, Stevensstraat 15A.  Niet op tijd opzeggen betekent nog een jaar lidmaatschap.

Het innen van de contributie is voor volgend jaar anders geregeld. Tegelijkertijd met het Magazine van december 2021 worden facturen verstuurd aan onze leden. Deze moeten uiterlijk 25 januari 2022 worden betaald onder vermelding van het factuurnummer. Het daarvoor bestemde rekeningnummer is vermeld op de factuur. Het is nu pas oktober dus dat duurt nog even.

Zoals u weet proberen we met het bestuur een doorstart te maken met onze vereniging. Begin 2022 blijven we met 2 bestuursleden over. Het blijft dus hard nodig dat we worden gesteund door onze leden. Dit kunt u o.a. doen door alle informatie in de flyer goed te lezen!

Wij hopen op u te kunnen rekenen.

 

Kaarten

Maandag 4 oktober starten we weer met de kaartmiddagen in het gebouw van de Duivenvereniging aan de Sportlaan. Als u kunt klaverjassen of dit wilt leren, kom dan gerust eens langs. We starten on 13.30 uur.


Jubileumfeest

Gaan jullie mee naar het Jubileumfeest van Vrouwen van Nu???

Op dinsdag 12 oktober 2021 vieren alle Vrouwen van Nu het uitgestelde Jubileumfeest in Theater Orpheus in Apeldoorn. Het wordt een dag met aanbod van heel veel verschillende leuke luister- en doe-dingen, zoals b.v. het optreden van de Pauwergirls. Zij spelen en zingen rondom hun rijdende radio.

Ook kunnen leden een bijdrage leveren aan het jubileumkunstwerk. U kunt bijv. schilderen 10x10 cm  of kleien 10x10x10 cm etc.
Het thema is: “feest, jubileum, 90 jaar, samen vieren”.
Ga thuis aan de slag, neem zelf je werkstuk mee of lever het in via Gerdien of Gerda. Op het jubileumfeest wordt alles samengevoegd tot één kunstwerk.

Vind je het lastig via de website van Vrouwen van Nu een kaart te kopen, vraag Gerdien of Gerda dan om hulp. Wil je het gevoel krijgen niet alleen lid te zijn van Vrouwen van Nu Moordrecht, maar te ervaren dat alle Vrouwen van Nu in Nederland samen een belangrijke groep zijn, dan is hier je kans.

Wil je meer weten? Kijk dan op de website

www.vrouwenvannu.nl

 

Let op: Voor het feest is een corona-check-app of vaccinatiebewijs nodig i.v.m. het loslaten van de 1,5 m. afstand.

 

Kopij voor de flyer van september graag inleveren voor 30 september a.u.b.