jaarvergadering

Tijdens een goed bezochte jaarvergadering (>60 leden) is Corrie Kloet in het zonnetje gezet voor haar 60-jarig lidmaatschap van de Vrouwen van Nu. In die 60 jaar is ze lid geweest van de afdelingen Middelburg, Rilland en sinds enkele jaren van Kapelle-Biezelinge. Ook heeft Corrie deel uitgemaakt van het provinciaal bestuur, de agrarische commissie en tuincommissie. Ze was blij dat ze door de Vrouwen van Nu zo'n persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt door de diverse cursussen die ze destijds heeft gevolgd.

Deze avond werd er ook afscheid genomen van Riet Telgenkamp. Na totaal 16 jaaar als (vice)voorzitter zullen wij haar inbreng moeten gaan missen. Door een muzikale omlijstig door het bestuur werd ook Riet in het zonnetje gezet.

Na de pauze kwamen de heren Derksen en Lepoeter vertellen over de Burger Advies Raad Kapelle en het opplussen van de woning

foto's gemaakt door Jacques Derksen