Jaarvergadering

maandag 17 februari:

Jaarvergadering.

De jaarverslagen werden besproken en goedgekeurd. 
Tijdens de bestuursverkiezing werd Roelie officieel gekozen in het bestuur (ze liep al even mee)
Aftredend waren Cathrina en Henny, zij werden bedankt en kregen een mooie bos bloemen.

Femmy en Johanna stelden zich beschikbaar voor het bestuur. Dit werd onder luid applaus in de vergadering goedgekeurd.
 

Na de pauze vertelde Jolien Fokkens ons over de begeleiding die ze geeft aan zowel kinderen als volwassenen die problemen hebben met lezen,

en daardoor misschien concentratie problemen kunnen krijgen of moeilijk contacten leggen.