Bezoekje

We proberen aandacht te schenken aan zieke leden en hen met een bloemetje of bezoekje te verblijden.
Als je weet dat iemand een extra attentie verdient, wil je dit dan doorgeven aan: 
Map Blijleven
e-mail: liefvoorleedvvnheiloo@gmail.com