Reisje

In samenwerking met afdeling Haulerwijk wordt er jaarlijks in mei een busreisje georganiseerd.